Előző számunkban a polaritás és az egyensúly összefüggéseiről írtunk. Megismertük a Jin és a Jang fogalmait. Reméljük megszemlélték környezetüket, hogy mennyire Jin vagy Jang. Tudjuk, hogy a vízszintes egyensúlyi tengely megvalósítására törekszünk. Elsősorban egyensúlyt szeretnénk.

 
Ősi mesterNyáron, amikor tiszta az éjszakai égbolt rengeteg fényes égitestet láthatunk. Bennünk és rajtunk kívül sok tudósban, már felmerült a kérdés, vajon van-e élet még rajtunk kívül. Reméljük, hogy van. Vajon mit jelent az élet? Tudjuk, hogy a világegyetem minden időpillanatban, egyensúlyban van, mégsincs minden égitesten élet. Egyáltalán mitől van az élet. A mikrobiológusok a földi környezetben háromféle létforma alapot (mikroba halmazt) különböztetnek meg. E háromágú életfának az egyik ágának végén ott vagyunk mi, emberek. A másik kettő számunkra a pusztulást jelenti. Ha, ez igaz akkor, létezik valami, ami meghatározza az általunk életnek nevezett energiákat.

A Tao a CSI fogalmával jelöli a minket éltető energiákat. Ennek, ellentéte a SA CSI. A CSI, tehát olyan halmaz, amibe minden olyan energiát besorolhatunk, ami az életünk fenntartásához fontos, sőt nélkülözhetetlen. A SA CSI halmazába a CSI-vel ellentétes dolgokat sorolhatjuk. Az ősidők mesterei rájöttek arra is, hogy a CSI és a SA CSI, képes egymásba átalakulni.

 

Vegyünk egy egyszerű példát: az almafán beérő termés duzzad az éltető energiától (CSI). Amikor, az alma elérte a legérettebb állapotát (CSI-vel teli), akkor a fa befejezi a gyümölcs táplálását, és elszárad a termést tartó kocsány, ami korábban az élet kezdete, a virág szára volt. Az alma leesik a földre és megindul a bomlási folyamat (SA CSI). A bomlási folyamat nélkülözhetetlen, mert ennek következtében startolt élet a magban, és ha minden rendben ment, akkor kifejlődik egy szép almafa. A folyamat újra kezdődik, a fa virágot hoz, a bogarak megtermékenyítik a virágot, és újra gyümölcs érik.

 

A Nap energiájaA Nap fénye is éltető energia. Nélküle az általunk életnek nevezett dolog, nem létezhetne.

 

A környezetünkben általában rengeteg SA CSI van, ezért nagyobb hangsúlyt kap a CSI gyűjtése és mozgásának tudatos, a természet törvényeit figyelembe vevő, és betartó irányítása.
Ismert számunkra, hogy a Nagy mintát kívánjuk követni, és megvalósítani. Ha, kedves olvasónk szeretné megtapasztalni, hogy milyen is a CSI-vel teli környezet, akkor tavaszig várnia kell. Tudniillik, tavasszal, amikor a természet újra éled, és a növények többsége virágba borul, akkor számíthatunk a környezetünkben a legtöbb éltető energiára. Ilyenkor mi is újjá éledünk.

 

Cseresznye faÉrdemes tavasszal kilátogatni az erdőkbe, amikor harapni lehet a levegőt, a szó legszorosabb értelmébe tápláló. Ilyen környezetet szeretnénk otthonainkban is megélni, minden nap. Erre, az energiatérre mondjuk, hogy 100%-os. Ha, környezetünkben 70%-os szintet sikerül tartósan elérni, akkor már töltő energiatérről beszélhetünk. Jelenlegi tapasztalataink alapján a magyarországi lakásokra átlagosan 50-60%-os energia szint a jellemző.
Jó lenne, ha a lakhelyünk olyan helyre kerülne, ahol természetes módon gyűlik a CSI. Ezért otthonunk, lakhelyünk és munkahelyünk kiválasztásánál vegyük figyelembe ezt is. Ha, nem tudunk eszmei helyet találni, akkor alakzatok és eszközök segítségével gyűjtsük oda az éltető energiát.