Az előző írásunkban az éltető energiával kezdtünk megismerkedni. A Feng-Shuiban az éltető energiát CSI-nek nevezzük. Az ős-bölcsek tanítása szerint a világ kezdetén egyetlen őserő létezett. Ez indította be azt a folyamatot, amelyet a Bibliában „teremtésnek” hívunk.

 
CSI és a feng shuiAz őserőt nevezzük „CSI”-nek, a Sárkány menyei lehelete, amely minden létezőt átjár. A CSI elmélkedéssel, kapcsolataink ápolásával, egészséges életvitellel és kedvezően, vagy ha tetszik jól kialakított környezettel fokozható. A CSI, tehát olyan, aktív energia halmaz, amely minden létezőt átjár. Felelős a dolgokban végbemenő változásokért. A CSI áramlása folyamatos és szüntelen, ha véletlenül megállna, akkor az általunk ismert élet megszűnne.

 

A fentiek indokolják azon törekvésünket, hogy minél több éltető energiát juttassunk be lakó és munka környezetünkbe.

Íme, néhány egyszerű példa: a Nap fénye, a levegő, és az erdő hangja. A Nap fénye csak akkor éltető, ha Földünk felső légkörében a bolygónk határait alkotó gázok megszűrik ártó sugarait. A levegő, csak akkor éltető, ha nem tartalmaz mérges gázokat. Vigyázzunk környezetünkre, ültessünk sok növényt házunk körül.

A tavaszi virágba boruló erdőben találhatjuk meg azt az energiát, amit szeretnénk otthonaikban élvezni. A kinyíló virág szirmai közt felszabaduló életenergia teremtő erővel rendelkezik, ha szervezetünk felveszi ezt az életet, akkor erősödünk, és jobb egészségi állapotba kerülünk.

Fontos, hogy harmónia legyen környezetünkben. A harmónia fogalmát azonosíthatjuk az egyensúly fogalmával. Harmónia egy görög istennő, aki Árész a háború és Vénusz a szerelem istenének egyesüléséből született. Jelképe a fekete, fehér gyöngysor.
A Feng-Shui az egyensúlyt, a Jin és a Jang fogalmaival fejezi ki. A Jin: lágy, íves, zöld, női lényeg. A Jang: kemény, sarkos, vörös, férfi lényeg.

Fontos tudni, hogy a Jang növelésével a CSI sebessége is nő.

 

A Jin gyarapításával a CSI sebessége csökken. Ha, fokozzuk a CSI sebességét, éberek leszünk.
Viszont, amikor a Jint szaporítjuk, lelassulunk.

 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a nappaliban éberek szeretnénk lenni, tehát növeljük a CSI sebességét. Viszont, a hálószobában, akkor tudunk megpihenni, ha lassítjuk a CSI sebességét. Így, kerülhetünk a helyiség funkciójával egyensúlyba.

 

A CSI ellentéte a SA-CSI. Olyan Energiáról van szó, amelyek az ember által értelmezet élettel ellentétesek. Magyarán a mi számunkra a halált jelentik. Az egészségünket károsító mérges gázok, vagy olyan ingerlések, amelyek ember alkotta berendezésektől származnak.

 

Ide soroljuk a Föld geopatikus rezgései közül azok, amelyek menekülésre védekezésre ösztönzik szervezetünket. Szeretnénk ezeket száműzni a környezetünkből.
Egyetlen pillanatra se feledjük, hogy a környezetünkkel is harmóniába, egyensúlyba kell élnünk. A Feng-Shui békés tanítás, a természet életenergiát felhasználja, de igyekszik visszatermelni, vigyázunk tágabb lakhelyünkre a Földre.