AZ “ÉV LAKBERENDEZŐJE – 2012”, AZ “ÉV LAKBERENDEZŐ TEAMJE – 2012” AZ “ÉV PÁLYAKEZDŐ LAKBERENDEZŐJE – 2012” nyílt pályázati kiírás

 

Megújult a Lakberendezők Országos Szövetsége által kiírt “Az év lakberendezője” cím elnyerésének pályázata

Az "Év Lakberendezője - 2012" pályázat KözönségszavazásA magyar Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) célja, hogy összefogja és segítse a hazai lakberendezőket, tovább képezze szakmai ismeretüket, gyakorlati módszereiket, illetve a munkavégzés során – esztétikus és maradandó design-élmény formájában – biztosítsa, a szakmai szempontok maximális szem előtt tartásával végzett, lehető legjobb minőségű ügyfélkiszolgálást és a felek érdekvédelmét.

A LOSZ kezdetektől fogva kiemelt feladatának tekinti a magasabb színvonalú lakás- és környezetkultúra népszerűsítését, a szakma megfelelő elismerését és megbecsülését, illetve a személyes kibontakozás lehetőségét is. Ezért 2003-tól minden évben pályázatot ír ki tervező tagjai számára “Az év lakberendezője” címmel. A pályázat 2007-től kibővült “Az év pályakezdő lakberendezője” cím odaítélésének lehetőségével, amikortól az iskolapadból frissen kikerült pályatársakat is elismerik. (Az eddigi díjazottakról a https://lakberendezok.hu/tortenelem/az-ev-lakberendezoje-2012-palyazat-nyertesei.html oldalon olvashat.)

 

2012. azonban ismét a változás éve!

Idén nemcsak a lakberendezők szakmai elismerését és a magas minőségi színvonalon végzett lakberendezői munka díjazását tartjuk fontosnak, hanem magának a magyarországi lakberendezői szakmának az újrapozícionálását és megbecsülését is. Így ettől az évtől a rangos megmérettetés nyílt pályázattá alakul. A nyíltság értelmében azok is részt vehetnek a megmérettetésen, akik nem tagjai a szövetségnek, így minden magyarországi, minimum középfokú OKJ-s lakberendező végzettséggel rendelkező személy beadhatja pályázatát a korábbi évek szerint egyénileg (lakberendező és pályakezdő lakberendező kategóriában), illetve idén egy új kategóriában akár csoportosan is. A pályázatok leadásának határideje: 2013. január 4. 16 óra, a LOSZ Titkárságán (2045. Törökbálint, Tópark u. 1 / A – MaxCity Áruház, 219-es üzlet). A pályaművek értékelését, elbírálását neves szakemberekből álló zsűri (dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész) végzi. A zsűri a munkákat egységes pontozási rendszer szerint pontozza és a pontszámok összesítését a zsűri választott elnöke, illetve a bizottsági személyek közösen végzik. A zsűri elnöke minden pályaműről, helyezéstől függetlenül, írásos értékelést ad. Az idei évben is van közönségdíj az összes kategóriában, hiszen a szakmai zsűri értékelését követően a pályamunkák kiállításra kerülnek a MaxCity Áruházban. A kiállításon, a helyszínen elhelyezett szavazólapokkal, az ott feltüntetettek szerint, garantáltan zárt rendszerben lehet szavazni. A pályázat fő támogatója, a Forest Hungary Kft. biztosítja a nyertesek fő díjait. Ezen kívül, a LOSZ tagcégei és külsős cégek – kialakult szokásjog szerint – az általuk legjobbnak ítélt pályamunkákat külön díjjal jutalmazzák. A kiírás napjáig a következő cégek jelezték felajánlásaikat:

Hansgrohe Kft.
Junitim Studio Kft.
Kludi Szerelvények Kft.
Lakberinfo Lakberendezési Magazin
MaxCity Áruház
Miele Kft
PRove Kommunikáció
Rollstar Árnyékolástechnika Kft.
Széplak Magazin
Villeroy&Boch Magyarország Kft.

 

 

A kategóriák szerinti kiírást az alábbiakban lehet elolvasni:

Kiegészítő tájékoztatás az Év Lakberendezője pályázati kiíráshoz
Egy konkrét kérdés kapcsán szeretnénk bővebben kifejteni a pályázati kiírás egy pontját, amely a következő: “A pályázó a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra elkészített anyagot, (weboldal, facebook, blog, sajtó, stb.) ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül.” A Szakmai Zsűri értékelésének szempontjai között szerepelnek az ” első benyomás – külalak, anyagmennyiség, megjelenítés technika”. Ezért a pályázó érdekeit szem előtt tartva, a pályázat tisztaságának védelme miatt nem lehet a kész, összeállított tablót publikálni, mivel a tabló összeállítása, logikája, kivitele is beleszámít a bírálat során kapott pontokba. A pályázat természetesen tartalmazhat olyan enteriőröket, amik már megjelentek a médiában, hiszen ez a pályázó szellemi tulajdona, nem másolható, egyszeri, és megismételhetetlen.  A kész tablók a Szakmai Zsűri értékelése után kiállításra kerülnek, és ezzel egy időben mindenki publikálhatja saját oldalán. A Közönségdíjra szavazni csak a kiállítás helyszínén, az ott elhelyezett urnákba leadott voksokkal lehet, szintén a tisztaságot őrizve ezzel. Tehát, a pályázati feltétel annyi, hogy a pályázatra elkészített anyagot, a Szakmai Zsűri értékelése előtt nem lehet publikálni.Felmerülő kérdés esetén keressék Máray Klárát a Losz titkárságának elérhetőségein: 

Tel: +36 20 428 2739
E-mail: losz@t-online.hu

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “AZ ÉV LAKBERENDEZŐJE 2012.” cím elnyerésére

16893_0a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata
Pályázati feltételek:

· Pályázhatnak minimum középfokú OKJ-s lakberendező végzettséggel rendelkező személyek.
· A pályázaton való részvétel LOSZ tagoknak díjmentes, külső pályázók – nem LOSZ-tagsággal bíró egyének – számára a regisztrációs díj 12.000.-Ft + Áfa, melyet a regisztráció után a LOSZ számlaszámára kell elutalni. Az összegbıl 2012 december 1.-ig, írásban történő, a pályázattól való elállás esetén 6.000.-Ft + Áfa visszafizetése történik, ezt követően visszatérítésre nincs lehetőség.
· Minden pályázónak regisztrálnia kell, a losz@t-online.hu e-mail címen. A nem LOSZ tag pályázóknak regisztráció alkalmával e-mailen el kell küldeni a bizonyítvány, diploma másolatát.
· Minden pályázónak, a válaszlevélben küldött formanyomtatványon aláírással ellátott nyilatkozatot kell tenni arról, hogy az általa benyújtott anyag saját szellemi termék, és mind a kézi, mind a gépi rajzok saját kivitelezésben készültek. A nyomtatvány aláírásával elfogadják, hogy a pályázat megnyerése esetén a LOSZ érdekeit szem előtt tartva, egy éven keresztül képviselik a lakberendezıi szakmát, nyilatkozataikban, publikációikban lojális magatartást tanúsítanak a pályázatot kiíró Szövetség iránt. Az aláírt, scannelt nyilatkozatot e-mailben a losz@t-online.hu címre kérjük beküldeni.
· Minden pályázó Azonosító számot kap, melyet a beadandó pályázaton fel kell tüntetni. Az Azonosító számot a nyilatkozat és – külső pályázó esetén – a regisztrációs díj beérkezését követően e-mailben küldjük meg.
· Pályázni lehet minden, a lakberendezői tevékenységhez tartozó megvalósított munkával.
· Az “Év Lakberendezője 2012” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
· A pályázó a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra elkészített anyagot, (weboldal, facebook, blog, sajtó, stb.) ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül.
· Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
· Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
· Kizárás vagy a díj visszavonása esetén sem igényelhetı vissza a részvételi díj, és a pályázó jogosulatlanná válik az elnyert cím használatára.
Leadási határidő:
2013. január 4. 16 óráig, a LOSZ Titkárságán. (MaxCity Áruház, 2045. Törökbálint, Tópark u. 1/a,
II.emelet 219. üzlet.) Az átvételről igazolás készül.

 

 

Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele:

A tablón három megvalósult munkának kell szerepelnie, az adott munkákat legjobban bemutatva, a teljesség igénye nélkül.
A pályázati anyagnak/tablónak tartalmaznia kell a következőket:
· Tervdokumentációk: Alaprajz, falnézet, téri ábra, látványterv, grafika tetszőleges eszközhasználattal (50 %-ban)
· Fotó anyag: 50 %-ban
· A tablón elhelyezett fotók, rajzok mérete minimum A/6 formátumú (10,5×14,5cm)
Kivitele:
· Egy darab 70×100 cm-es, függıleges helyzető, függeszthetı módon kialakított tabló.
· Anyaga: habkarton vagy keretezett kép,
· A tabló digitális formában is benyújtandó (CD-n vagy pendrive-on), hogy a Szakmai Zsűri értékelése után, a közönségszavazáshoz megfelelő minőségben megjeleníthető legyen.

A beadott anyag mellékleteként zárt, a regisztrációkor kapott Azonosítóval ellátott borítékban csatolandó egy álló formátumú A/4-es lapon a pályázó arcképe és rövid önéletrajza, valamint feltüntetendő a név, lakcím, telefonszám, e-mail, referenciák, munkák, díjak, sikerek.
A tablót az Azonosító számmal ellátva, becsomagolt, zárt állapotban kell leadni, amit a Zsűri bont fel az értékelés megkezdésekor.

 

 

Zsűri, és a pályaművek elbírálásának menete és módja:

A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekbıl álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-kölön végzi a LOSZ Ellenőrzı Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egyegy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zűőri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

 

 

Értékelési szempontok:

Eredetiség – kreativitás, funkcionalitás, színharmónia, részletgazdagság, első benyomás – külalak, anyagmennyiség, megjelenítés technika.
A maximálisan kiosztható pontszám megegyezik a pályázók számával.
Minden pont kiosztásra kerül a differenciálhatóság végett.
Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott – eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és színharmónia – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntı a rangsorolásban.
A Zsűri minden pályaműről – a helyezéstől függetlenül – írásos értékelést ad a pályázó részére

 

 

A pályaművek díjazása:

· Az “Év Lakberendezője 2012.” cím elnyerője elismerő Oklevelet és egy gravírozott, a LOSZ logójával és az “Év Lakberendezője 2012.” felirattal ellátott Emlékdíjat kap.
· A győztes egy éven át, mint a “Szövetség Arca” képviseli a médiában, kiállításokon és egyéb fórumokon a lakberendezői szakmát.
· A nyertesnek a Forest Hungary Kft, mint a pályázat fő támogatója, 300 000 Ft-os Forest vásárlási utalványt ajánl fel.
· Meghívást kap a Szövetség 2013-ban esedékes kiállításain egy szabadon választott kiállítási stand tervezésében való részvételre.
· A külső gyıztes pályázó “mint a Lakberendezők Országos Szövetsége Arca” részére a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel.
· Az “Év Lakberendezője 2012” címet annak elnyerője folyamatosan használhatja, kiadványaiban feltüntetheti.

 

 

Közönségdíj:

A Szakmai Zsűri értékelését követően a pályamunkák a MaxCity Áruházban kiállításra kerülnek.
Szavazni csak személyesen, a kiállításon elhelyezett szavazólapokkal, az ott feltüntetettek szerint, garantáltan zárt rendszerben lehet. A Közönségdíj odaítélése a helyszínen elhelyezett urnákba leadott szavazatok összesítése alapján történik, melynek tisztaságát a Lakberendezők Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottságának és Etikai Bizottságának személyes közreműködése garantálja.
· “Az Év Lakberendezője 2012 Közönségdíjasa” személyre szóló Oklevélben részesül. Jogosult e cím folyamatos használatára, kiadványain feltüntetheti.
· “Az Év Lakberendezője 2012 Közönségdíjasa” meghívást kap a Szövetség 2013-ban esedékes kiállításain egy szabadon választott kiállítási stand tervezésében való részvételre.
· A külső győztesnek a Szövetség teljes jogú egy éves LOSZ tagságot ajánl fel.

 

 

Különdíjak:

A pályázat fő támogatója, a Forest Hungary Kft. biztosítja a nyertesek fődíjait. Ezen kívül, tagcégeink és külsős cégek, – kialakult szokásjog szerint – az általuk legjobbnak ítélt pályamunkákat külön díjjal jutalmazzák. A kiírás napjáig a következő cégek jelezték felajánlásaikat:
· Hansgrohe Kft.
· Junitim Studio Kft.
· Kludi Szerelvények Kft.
· Lakberinfo Lakberendezési Magazin
· MaxCity Áruház
· Miele Kft.
· PRove Kommunikáció
· Rollstar Árnyékolástechnika Kft.
· Széplak Magazin
· Villeroy&Boch Magyarország Kft.

 

 

Díjátadás:

A díjak átadására a LOSZ által szervezett ünnepélyes díjátadó keretében kerül sor, melyre az összes pályázó, a Szakmai Zsűri tagjai, valamint a pályázat támogatói is meghívást kapnak.
További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@t-online.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es
telefonszámon – kapható.
Budapest, 2012. november 12.
Lakberendezők Országos Szövetsége
Elnöksége

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS “AZ ÉV LAKBERENDEZŐ TEAMJE 2012” cím elnyerésére

a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata

 

16893_0Pályázati feltételek:

– Pályázhatnak olyan csoportok, akiknek tagjai között legalább egy fő, minimum középfokú OKJ-s lakberendező végzettséggel rendelkezik.
– Az alkotó csoportok lehetnek állandó közösségek, vagy egy konkrét munkára szerveződött csapat.
– A pályázaton való részvétel díjmentes azon csapatok részére, akik között legalább egy fő LOSZ tag van. Külsős csapatoknak, – akik között nincs LOSZ tag – a regisztrációs díj 12.000.-Ft + Áfa, melyet a regisztráció után a LOSZ számlaszámára kell elutalni. Az összegből 2012 december 1.-ig, írásban történő, a pályázattól való elállás esetén 6.000.Ft + Áfa visszafizetése történik, ezt követően visszatérítésre nincs lehetőség.
– Minden teamnek regisztrálnia kell, a losz@t-online.hu e-mail címen. A teamek azon lakberendező/belsőépítész tervező tagjainak, akik nem rendelkeznek LOSZ tagsággal, regisztráció alkalmával e-mailen el kell küldeniük a bizonyítványuk, diplomájuk másolatát.
– Minden teamnek, a válaszlevélben küldött formanyomtatványon aláírással ellátott nyilatkozatot kell tenni arról, hogy az általuk benyújtott anyag saját szellemi termék, és mind a kézi, mind a gépi rajzok a team kivitelezésében készültek. Az aláírt, scannelt nyilatkozatot e-mailben a losz@t-online.hu címre kérjük beküldeni.
– Minden pályázó Azonosító számot kap, melyet fel kell tüntetnie beadandó pályázatán. Az Azonosító számot a nyilatkozat, és – külsős csapat esetén – a regisztrációs díj beérkezését követően e-mailben küldjük meg.
– Pályázni lehet minden, a lakberendezői tevékenységhez tartozó, az alkotóközösség által megvalósított munkával.
– Az “Év Lakberendező Teamje 2012” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
– A pályázó team a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra elkészített anyagot, (weboldal, facebook, blog, sajtó, stb.) ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül.
– Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó team nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
– Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott team nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
– Kizárás vagy a díj visszavonása esetén sem igényelhető vissza a részvételi díj, és a pályázó jogosulatlanná válik az elnyert cím használatára.

 

 

Leadási határidő:

2013. január 4. 16 óráig, a LOSZ Titkárságán. (MaxCity Áruház, 2045. Törökbálint, Tópark u. 1/a, II.emelet 219. üzlet.) Az átvételről igazolás készül.

Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele:

A tablón egy megvalósult munkának kell szerepelnie, az adott munkát legjobban bemutatva, a teljesség igénye nélkül.

A pályázati anyagnak/tablónak tartalmaznia kell a következőket:
– Tervdokumentációk: Alaprajz, falnézet, téri ábra, látványterv, grafika tetszőleges eszközhasználattal 50 %-ban
– Fotó: 50 %-ban
– A tablón elhelyezett fotók, rajzok mérete minimum A/6 formátumú (10,5×14,5cm)

 

Kivitele:

– Egy darab 70×100 cm-es, függőleges helyzetű, függeszthető módon kialakított tabló.
– Anyaga: habkarton vagy keretezett kép,
– A tabló digitális formában is benyújtandó (CD-n vagy pendrive-on), hogy a Szakmai Zsűri értékelése után, a közönségszavazáshoz megfelelő minőségben megjeleníthető legyen.

A beadott anyag mellékleteként zárt, a regisztrációkor kapott Azonosítóval ellátott borítékban csatolni kell egy álló formátumú A/4-es lapon a pályázók arcképét, rövid bemutatkozást önmagukról és a teamről, valamint feltüntetendő a team tagjainak neve, a team neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, referenciák, munkák, díjak, sikerek.

A tablót az Azonosító számmal ellátva, becsomagolt, zárt állapotban kell leadni, amit a Zsűri bont fel az értékelés megkezdésekor.

 

 

Zsűri, és a pályaművek elbírálásának menete és módja:

A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekből álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-kölön végzi a LOSZ Ellenőrző Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egy-egy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zsűri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

 

 

Értékelési szempontok:

Eredetiség – kreativitás, funkcionalitás, színharmónia, részletgazdagság, első benyomás – külalak, anyagmennyiség, megjelenítés technika.
A maximálisan kiosztható pontszám megegyezik a pályázók számával.
Minden pont kiosztásra kerül a differenciálhatóság végett.

Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott
– eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és színharmónia – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntő a rangsorolásban.

A Zsűri minden pályaműről – a helyezéstől függetlenül – írásos értékelést ad a pályázó részére

 

 

A pályaművek díjazása:

– Az “Év Lakberendező Teamje 2012” címet elnyerő csapat egy gravírozott, a LOSZ logójával és az “Év Lakberendező Teamje” felirattal ellátott Emlékdíjat kap. A csapat minden tagja személyre szóló Oklevélben részesül.
– A nyertes csapatnak a Forest Hungary Kft, mint a pályázat fő támogatója, 300 000 Ft-os Forest vásárlási utalványt ajánl fel.
– A csapat meghívást kap a Szövetség 2013-ban esedékes kiállításain egy szabadon választott kiállítási stand tervezésében való részvételre.
– A külső győztes csapat tervező tagjainak a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel.
– A “Év Lakberendező Teamje 2012” címet annak elnyerői folyamatosan használhatják, kiadványaikban feltüntethetik.

 

 

Közönségdíj:

A Szakmai Zsűri értékelését követően a pályamunkák a MaxCity Áruházban kiállításra kerülnek. Szavazni csak személyesen, a kiállításon elhelyezett szavazólapokkal, az ott feltüntetettek szerint, garantáltan zárt rendszerben lehet. A Közönségdíj odaítélése a helyszínen elhelyezett urnákba leadott szavazatok összesítése alapján történik, melynek tisztaságát a Lakberendezők Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottságának és Etikai Bizottságának személyes közreműködése garantálja.

– “Az Év Lakberendező Teamje 2012 Közönségdíjasa” személyre szóló Oklevélben részesül. Jogosultak e cím folyamatos használatára, kiadványaikon feltüntethetik.
– “Az Év Lakberendező Teamje 2012 Közönségdíjas” csapata meghívást kap a Szövetség 2013-ban esedékes kiállításain egy szabadon választott kiállítási stand tervezésében való részvételre.
– A külső győztes csapat tervező tagjainak a Szövetség teljes jogú egy éves LOSZ tagságot ajánl fel.

 

 

Különdíjak:

A pályázat fő támogatója, a Forest Hungary Kft. biztosítja a nyertesek fő díjait. Ezen kívül, tagcégeink és külsős cégek, – kialakult szokásjog szerint – az általuk legjobbnak ítélt pályamunkákat külön díjjal jutalmazzák. A kiírás napjáig a következő cégek jelezték felajánlásaikat:
– Hansgrohe Kft.
– Junitim Studio Kft.
– Kludi Szerelvények Kft.
– Lakberinfo Lakberendezési Magazin
– MaxCity Áruház
– Miele Kft.
– PRove Kommunikáció
– Rollstar Árnyékolástechnika Kft.
– Széplak Magazin
– Villeroy&Boch Magyarország Kft.

 

 

Díjátadás:

A díjak átadására a LOSZ által szervezett ünnepélyes díjátadó keretében kerül sor, melyre az összes pályázó, a Szakmai Zsűri tagjai, valamint a pályázat támogatói is meghívást kapnak.

 

További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@t-online.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es telefonszámon – kapható.

Budapest, 2012. november 12.

 

Lakberendezők Országos Szövetsége Elnöksége

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ “ÉV PÁLYAKEZDŐ LAKBERENDEZŐJE 2012” cím elnyerésére

a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata

 

Az "Év Lakberendezője - 2012" pályázat KözönségszavazásPályázati feltételek

– Pályázhatnak mindazok, akik minimum középfokú, folyamatban lévő OKJ-s lakberendező tanulmányokat folytató hallgatók, valamint azon személyek, akik OKJ-s lakberendező végzettségüket 3 évnél nem régebben szerezték meg.
– A pályázaton való részvétel LOSZ tagoknak díjmentes, külső pályázók – nem LOSZ-tagsággal bíró egyének – számára 12.000.-Ft + Áfa, melyet a regisztráció után a LOSZ számlaszámára kell elutalni. Az összegből 2012 december 1.-ig, írásban történő, a pályázattól való elállás esetén 6.000.-Ft + Áfa visszafizetése történik, ezt követően visszatérítésre nincs lehetőség.
– Minden pályázónak regisztrálnia kell, a losz@t-online.hu e-mail címen. A nem LOSZ tag pályázóknak regisztráció alkalmával e-mailen el kell küldeni a folyamatban lévő lakberendezői tanulmányokat igazoló iskolai igazolást, vagy a meglévő bizonyítvány másolatát.
– Minden pályázónak a válaszlevélben küldött formanyomtatványon aláírással ellátott nyilatkozatot kell tenni arról, hogy az általa benyújtott anyag saját szellemi termék, és mind a kézi, mind a gépi rajzok saját kivitelezésben készültek. Az aláírt, scannelt nyilatkozatot e-mailben a losz@t-online.hu címre kérjük beküldeni.
– Minden pályázó Azonosító számot kap, melyet fel kell tüntetnie beadandó pályázatán. Az Azonosító számot a nyilatkozat és – külsős pályázó esetén – a regisztrációs díj beérkezését követően e-mailben küldjük meg.
– Pályázni lehet a pályakezdők számára kiírt feladat megvalósításával, a pályázati kiírásban taglaltak szerint.
– Az “Év Pályakezdő Lakberendezője 2012” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
– A pályázó a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra elkészített anyagot, (weboldal, facebook, blog, sajtó, stb.) ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül.
– Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
– Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
– Kizárás vagy a díj visszavonása esetén sem igényelhető vissza a részvételi díj, és a pályázó jogosulatlanná válik az elnyert cím használatára.

 

 

Feladat:

Egy kis alapterületű, új építésű, földszintes családi ház berendezésének megtervezése, a megadott családmodell, és a kiírásban szereplő szempontok alapján.

 

 

Leadási határidő:

2013. január 4. 16 óráig, a LOSZ Titkárságán. (MaxCity Áruház, 2045. Törökbálint, Tópark u. 1/a, II.emelet 219. üzlet.) Az átvételről igazolás készül.

 

Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele:

A beadandó anyag tartalma a pályázati kiírásban kerül meghatározásra. A tervezendő tér bemutatására tetszőleges grafikai megoldást (kézi rajz, vagy számítógépes ábrázolás) lehet alkalmazni. A meghatározott anyagot maximum két tablóra rendezve kell benyújtani.

A tablók kivitele:
– Egy vagy két darab 70×100 cm-es, függőleges helyzetű, függeszthető módon kialakított tabló
– Anyaga: habkarton vagy keretezett kép
– A tabló digitális formában is benyújtandó (CD-n vagy pendrive-on), hogy a Szakmai Zsűri értékelése után, a közönségszavazáshoz megfelelő minőségben megjeleníthető legyen.

A beadott anyag mellékleteként zárt, a regisztrációkor kapott azonosítóval ellátott borítékban csatolandó egy álló formátumú A/4-es lapon a pályázó arcképe és rövid önéletrajza, valamint feltüntetendő a név, lakcím, telefonszám, e-mail, a szakmával kapcsolatos eredmények, sikerek.

A tablót az Azonosító számmal ellátva, becsomagolt, zárt állapotban kell leadni, amit a Zsűri bont fel az értékelés megkezdésekor.

 

 

Zsűri, és a pályaművek elbírálásának menete és módja:

A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekből álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-külön végzi a LOSZ Ellenőrző Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egy-egy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zsűri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

 

 

Értékelési szempontok:

Eredetiség – kreativitás, funkcionalitás, színharmónia, részletgazdagság, első benyomás – külalak, anyagmennyiség, megjelenítés technika.
A maximálisan kiosztható pontszám megegyezik a pályázók számával.
Minden pont kiosztásra kerül a differenciálhatóság végett.

Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott
– eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és színharmónia – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntő a rangsorolásban.

A Zsűri Elnöke minden pályaműről – a helyezéstől függetlenül – írásos értékelést ad a pályázó részére

 

 

Díjazás:

– Az “Év Pályakezdő Lakberendezője 2012.” cím elnyerője elismerő Oklevelet és egy gravírozott, a LOSZ logójával és az “Év Pályakezdő Lakberendezője 2012.” felirattal ellátott Emlékdíjat kap.
– A nyertesnek a Forest Hungary Kft, mint a pályázat fő támogatója, 100 000 Ft-os Forest vásárlási utalványt ajánl fel.
– Meghívást kap a Szövetség 2013-ban esedékes kiállításain egy szabadon választott kiállítási stand tervezésében való részvételre.
– A külső győztes pályázó részére a Szövetség egy éves “Pártolói” LOSZ tagságot ajánl fel.
– A “Év Pályakezdő Lakberendezője 2012” címet annak elnyerője folyamatosan használhatja, kiadványaiban feltüntetheti.

 

 

Közönségdíj:

A Szakmai Zsűri értékelését követően a pályamunkák a MaxCity Áruházban kiállításra kerülnek. Szavazni csak személyesen, a kiállításon elhelyezett szavazólapokkal, az ott feltüntetettek szerint, garantáltan zárt rendszerben lehet. A Közönségdíj odaítélése a helyszínen elhelyezett urnákba leadott szavazatok összesítése alapján történik, melynek tisztaságát a Lakberendezők Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottságának és Etikai Bizottságának személyes közreműködése garantálja.

– “Az Év Pályakezdő Lakberendezője 2012 Közönségdíjasa” személyre szóló Oklevélben részesül. Jogosult e cím folyamatos használatára, kiadványain feltüntetheti.
– “Az Év Pályakezdő Lakberendezője 2012 Közönségdíjasa” meghívást kap a Szövetség 2013-ban esedékes kiállításain egy szabadon választott kiállítási stand tervezésében való részvételre.
– A külső győztes pályázó részére a Szövetség egy éves “Pártolói” LOSZ tagságot ajánl fel.

 

 

Különdíjak:

A pályázat fő támogatója, a Forest Hungary Kft. biztosítja a nyertesek fő díjait. Ezen kívül, tagcégeink és külsős cégek, kialakult szokásjog szerint az általuk legjobbnak ítélt pályamunkákat külön díjjal jutalmazzák. A kiírás napjáig a következő cégek jelezték felajánlásaikat:
– Hansgrohe Kft.
– Junitim Studio Kft.
– Kludi Szerelvények Kft.
– Lakberinfo Lakberendezési Magazin
– MaxCity Áruház
– Miele Kft
– PRove Kommunikáció
– Rollstar Árnyékolástechnika Kft.
– Széplak Magazin
– Villeroy&Boch Magyarország Kft.

 

 

Díjátadás:

A díjak átadására a LOSZ által szervezett ünnepélyes díjátadó keretében kerül sor, melyre az összes pályázó, a Szakmai Zsűri tagjai, valamint a pályázat támogatói is meghívást kapnak.

 

További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@t-online.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es telefonszámon – kapható.

Budapest, 2012. november 12.

Lakberendezők Országos Szövetsége Elnöksége

 

FELADAT KIÍRÁS

Feladat: Egy kis alapterületű, új építésű, földszintes családi ház berendezésének megtervezése. A válaszfalak (6-os, 10-es) elhelyezése tetszőleges. A fűtés radiátoros. A tárolóban lévő kéménybe köthető a kombi kazán, a nappali kéménye alkalmas kandalló építésre.

A feladat lényegi eleme a térszervezési javaslat:
– ki és mi hová kerül?
– mennyi és mekkora helyiségek jönnek létre az igényeknek megfelelően?
– melyik helyiség mihez kapcsolódik?

 

 

Beadandó:
– 1 db méretezett alaprajz. M=1:50 + bontás-építési alaprajz méretezve!
– 1 db színes berendezési alaprajz minden helyiségre vonatkozóan. M=1:50
– színes falnézetek a kiemelt helyiségekről. M=1:20 vagy M=1:25 (minimum 4 db)

 

 

KIEMELT HELYISÉGEK:
– nappali, étkező, konyha
– hálószoba

 

 

MINIMUM 4 DB TÉRI ÁBRA:
– 1 db nappali
– 1 db háló vagy dolgozó
– 1 db fürdő
– 1db konyha-étkező

– burkolat kiosztási rajz, mely a színes alaprajz részeként is megjelenhet, M=1:50
– világítási rajz lámpahelyek méretezett megjelölésével, M= 1:50
– konszignációs táblázatok a ház bútoraira, betervezett tárgyaira vonatkozóan
– mellékelve: szín-, anyagminta, fotó, rajz, amennyire lehetséges
– műleírás

 

 

CSALÁDMODELL

Adott: Fiatal, 33-35 éves, jól szituált, értelmiségi házaspár. A férj szakfordító, a feleség dietetikus, mindketten dolgoznak otthon is. Gyermekük nincs, nem is terveznek.

Igények:
– kisebb társaság fogadására alkalmas nappali, étkező tervezése otthonos, fiatalosan igényes kialakítással
– WC kialakítása kézmosóval a fürdőszobán kívül is szükséges
– általában modern, korszerű bútorok, néhány régiségboltban vásárolt darabbal kiegészítve
– fontos kívánság a világítás korszerű, minden igényt kielégítő megoldása
– a televíziózás nem központi időtöltés az életükben
– mindkét fél jelentős mennyiségű szakkönyvvel rendelkezik
– a feleség otthon főz speciális étrendet igénylő gyermekek számára, melyért rendszerint házhoz jönnek megbízói
– árkategória: jó minőségű, közép és felső kategóriába tartozó berendezésre van igényük, különös tekintettel a konyhára

(a papír-alapú, vagy e-verziót a LOSZ Titkárságon lehet átvenni)

 

 

Az "Év Lakberendezője - 2012" pályázat KözönségszavazásTOVÁBBI INFORMÁCIÓK :

Máray Klára
Lakberendezők Országos Szövetsége titkárság
telefon: +36 20 428-2739
e-mail: losz@t-online.hu

 

 

 

AZ ÉV PÁLYAKEZDŐ LAKBERENDEZŐJE – Feladat: Egy kis alapterületű, új építésű, földszintes családi ház berendezésének megtervezése. A válaszfalak (6-os, 10-es) elhelyezése tetszőleges. A fűtés radiátoros. A tárolóban lévő kéménybe köthető a kombi kazán, a nappali kéménye alkalmas kandalló építésre.

 

 

Oszd meg a hírt, kedvenc hálózatodon!