Tagdíjak és támogatás

 

A Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ) szakmai társadalmi szervezetként jött létre 1995 őszén azzal a szándékkal, hogy az ezen a szakterületen dolgozó tagjainak segítséget adjon a folyamatos szakmai továbbképzéshez, lehetőséget nyújtson szakmai konzultációkon, előadásokon való részvételre, gyakorlatiasabbá téve ezzel a tervezést.

A Lakberendezők Országos Szövetsége a tervezők, gyártók, forgalmazók között folyamatos munkakapcsolatot szeretne kialakítani és fenntartani, ezért a szövetség rugalmas és befogadó kíván lenni nem csak az enteriőr tervezéssel foglalkozó szakemberekkel szemben, hanem támogató tagként a gyártókkal, illetve forgalmazókkal egyaránt, akik a tervezőkön keresztül közelebb kerülhetnek a potenciális megrendelőkhöz, szélesítve a piaci lehetőségeiket.

Krebsz Zsuzsanna„Amikor megkaptam a lakberendezői végzettségemet dokumentáló bizonyítványomat, első teendőm volt belépni az akkor éppen csak megalakult LOSZ-ba. Kezdőként nem tudhattam, boldogulok-e majd ezen a pályán? S, ha nem kaptam volna folyamatosan segítséget ettől a szakmai közösségtől, nem sikerült volna zökkenőmentesen elindulnom, majd a mai napig fejlődnöm a lakberendezés szinte minden területén. Az első weboldalamat is a LOSZ-nak köszönhetem, ahogy számos szakmai utat külföldi gyárlátogatásokra és trendmeghatározó kiállításokra.

Nem is szólva azokról a sok esetben évtizedes partneri kapcsolatokról, amely cégekkel, kivitelezőkkel, gyártókkal a szövetség keretein belül ismerkedtem meg. Megbízható üzleti kapcsolatok nélkül egy tervező sem boldogulhat, ha a tervei megvalósulását is nyomon követi. Lehetőséget nyújt szövetségünk pályázatokon indulni és kiállításokat tervezni, szervezni. Ezek olyan lehetőségeket jelentettek számomra, melyek jelentősen befolyásolták, pozitív irányban, a pályám alakulását. Visszajelzést és megerősítést kaptam arról, hogy jó úton járok, illetve olyan máshol nem beszerezhető ismereteket szerezhetek itt a továbbképzések során, melyek házhoz jönnek, nekem csak annyi a dolgom, hogy időt szakítsak a részvételre.

Hogy mit nyújt számomra még a LOSZ? Egy olyan azonos érdeklődésű, kreatív közösséget, ahol nem vagyok egyedül, hiszen mindenki ugyanazokkal a leküzdendő problémákkal, megválaszolandó kérdésekkel találkozik, amikről már csak beszélgetni is jó. S, ha jogi problémám adódna például a szerződéskötéssel vagy a lakberendezési munka szerteágazó más területén, Etikai Bizottságunk és jogászunk szakértő segítségére is számíthatok.”

Krebsz Zsuzsanna (2004-ben és 2007-ben az Év lakberendezője)


Tervező tagság

A Tervezői tagozatra való jelentkezési dokumentumok:

 

 1. Belépési szándéknyilatkozat
 2. Szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata (pl.: lakberendezői tanfolyam, belsőépítész végzettség)
  Amennyiben a szakirányú végzettségét a jelentkező legalább 2 éves lakberendező vagy más szakirányú iskolában szerezte meg és a bizonyítványa 5 (jeles), akkor a jelentkezőt automatikusan felvesszük tagjaink közé, a jelentkezőnek nem szükséges portfóliót bemutatnia.
 3. Amennyiben a jelentkező szakirányú végzettségét olyan intézményben szerezte, ahol a képzési idő kevesebb, mint 2 év, vagy a vizsgája 5-nél (jelesnél) rosszabbra sikerült, akkor a jelentkezési lapja mellé portfólió bemutatása szükséges.

A kérelmet a Lakberendezők Országos Szövetségének Tagfelvételi Bizottsága bírálja el.
A Tervező tagság éves tagdíja 28.800 Ft.


Pártoló tagság

A Pártolói tagozatra való jelentkezési dokumentumok:

 

 1. Belépési szándéknyilatkozat

A kérelmet a Lakberendezők Országos Szövetségének Tagfelvételi Bizottsága hagyja jóvá.
A Pártoló tagság éves tagdíja 26.400 Ft.


Hallgató Tagság

A Hallgatói tagozatra való jelentkezési dokumentumok:

 

 1. Belépési szándéknyilatkozat
 2. Szakirányú iskola, vagy szaktanfolyam által kiállított iskolalátogatási igazolás

A kérelmet a Lakberendezők Országos Szövetségének Tagfelvételi Bizottsága hagyja jóvá.
A Hallgatói tagság éves tagdíja 8.400 Ft.


Céges Tagság

A Céges Tagságra benyújtandó dokumentumok:

 

 1. Belépési szándéknyilatkozat
 2. Portfólió (rövid cégismertető, prospektus, terméklista, tevékenységi kör)

A kérelmet a Lakberendezők Országos Szövetségének Tagfelvételi Bizottsága bírálja el.
A Céges Tagság éves tagdíja:

 • 50 millió Ft nettó éves árbevételig: 72 000 Ft/év
 • 100 millió Ft nettó éves árbevételig: 120 000 Ft/év
 • 200 millió Ft nettó éves árbevételig: 162 000 Ft/év
 • 400 millió Ft nettó éves árbevételig: 222 000 Ft/év
 • 400 millió Ft nettó éves árbevétel felett: 252 000 Ft/év


Támogatói rendszer

 

Feltöltés alatt…