Év Lakberendezője 2016

A LOSZ „Év Lakberendezője 2016.” pályázati kiírás kiegészítése

1. A pályázat leadása, határideje:
2017. április 24. 16.00 óráig (hétfő) LOSZ iroda
(MaxCity Áruház, 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a, II. emelet 219. üzlet.)

2. Pályázati feltételek:
Pályázhatnak továbbá mindazok, akik igazolhatóan 2013. szeptember 1. és 2016. szeptember 1. közötti időszakban indított lakberendező (OKJ 52 211 02) képzéshez hasonló tartalmú oktatásban vettek részt és ezt a képzőintézmény által kibocsájtott tanulmányi igazolással, vagy modulzáró igazolásokkal igazolni tudják.

 *

Az ARCHLine.XP belsőépítészeti program ingyenesen használható a pályázati anyag elkészítéséhez. Részletek ITT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„AZ ÉV LAKBERENDEZŐJE 2016.” cím elnyerésére

– a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata –

 

 

Pályázati feltételek:

 • Pályázhatnak minimum középfokú OKJ-s lakberendező végzettséggel rendelkező személyek.
 • A pályázaton való részvétel LOSZ tagoknak díjmentes, külső pályázók – nem LOSZ-tagsággal bíró személyek – számára a regisztrációs díj 12.000.-Ft + Áfa, melyet a regisztráció után a LOSZ számlaszámára kell elutalni. A pályázattól való elállás esetén a befizetett összegből 6.000.-Ft + Áfát visszafizetünk. A pályázattól való elállást csak írásban tudjuk elfogadni.
 • Minden pályázónak regisztrálnia kell, a losz@lakberendezok.hu e-mail címen. A nem LOSZ tag pályázóknak regisztráció alkalmával e-mailen el kell küldenie a bizonyítvány, illetve a szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
 • Minden pályázónak, a válaszlevélben küldött formanyomtatványon aláírással ellátott nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az általa benyújtott anyag saját szellemi terméke.
 • A pályázó a nyomtatvány aláírásával elfogadja, hogy a pályázat megnyerése esetén a LOSZ érdekeit szem előtt tartva, egy éven keresztül képviseli a lakberendezői szakmát, nyilatkozataiban, publikációiban lojális magatartást tanúsít a pályázatot kiíró Szövetség iránt. Az aláírt, szkennelt nyilatkozatot e-mailben a losz@lakberendezok.hu címre kérjük beküldeni.
 • Minden pályázó Azonosító számot kap, melyet a beadandó pályázaton fel kell tüntetni. Az Azonosító számot a nyilatkozat és – külső pályázó esetén – a regisztrációs díj beérkezését követően e-mailben küldjük meg. A pályázó azonosítására ez a szám szolgál, a pályázati anyagra személyes adatokat kiírni nem szabad, ennek megsértése kizárást von maga után!
 • Pályázni lehet minden, a lakberendezői tevékenységhez tartozó megvalósított munkával.
 • Nem lehet pályázni olyan megvalósult munkával, melynek valamely része bármilyen formában (rajz, fotó) már bemutatásra került előző, a Szövetség által kiírt Év Lakberendezője pályázat bármely kategóriájában.
 • Az „Év Lakberendezője 2016” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
 • A Szakmai Zsűri a pályázat értékelésekor a tabló összeállítását, logikáját, kivitelét is pontozza, ezért a pályázó érdekeit szem előtt tartva, a pályázat tisztaságának védelme miatt, a pályázó a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra összeállított, kész tablót (weboldal, facebook, blog, sajtó, stb.), ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül. A pályázat természetesen tartalmazhat olyan enteriőröket, amik már más formában megjelentek a médiában, hiszen ez a pályázó szellemi tulajdona.
 • Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
 • Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
 • Kizárás vagy a díj visszavonása esetén sem igényelhető vissza a részvételi díj, és a pályázó jogosulatlanná válik az elnyert cím használatára.
 • A szakmai zsűri által kizárt pályaművek a közönségszavazáson részt vehetnek.

Leadás helye, határideje:
2017. március 20. (hétfő) 16.00 óráig, a LOSZ Titkárságán. (MaxCity Áruház, 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a, II. emelet 219. üzlet.) A pályázatot személyesen kell leadni a LOSZ irodában, nyitvatartási időben, illetve kivételes esetben előre, Tisza Zsuzsa titkárral egyeztetett időpontban. (Telefon: +36 20 428 2739) Az átvételről igazolás készül.
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 10.00-16.00 óráig.

Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele:
Pályázni egy darab megvalósult munkával lehet.
A pályázati anyag két Tablót és egy Tervdokumentációt tartalmaz. A pályázati anyag kötelező melléklete az Azonosítóval ellátott zárt boríték.

A Tablók tartalma:
Tabló 1.: tervek: színes berendezési alaprajz, falnézetek, téri ábrák (látványtervek)
A megjelenítés tetszőleges: kézi rajz vagy számítógépes ábrázolás
Tabló 2.: fotóanyag a megvalósult munkáról
A tablón elhelyezett fotók, rajzok mérete minimum A/6 formátumú (10,5×14,5cm)

A Tablók mérete:
70×100 cm-es (BB1), függőleges helyzetű, digitális formában. A tablókat az anyag leadásakor nem kell kinyomtatni, de nyomtatható formátumban kell összeállítani és beadni.
A Tablókon szereplő összes tervet, fotót egyenként is meg kell jeleníteni. A felbontás javasolt mérete 300 dpi, jpg vagy pdf formátumban (lsd. technikai segédlet). A műleírást pdf formátumban kell leadni.

A Tervdokumentáció minimális tartalma:
1. Műleírás
2. Felmérési (eredeti) alaprajz M= 1:50
3. Építési – bontási terv (lehet külön is) M= 1:50
4. Berendezési alaprajz (lehet fekete fehér) M= 1:50
5. Elektromos és/vagy Gépészeti adatszolgáltató M= 1:50
6. Egy kiválasztott helyiség burkolási terve M= 1:20 vagy 1:25
7. Minimum egy helyiség jellemző színes falnézetei M= 1:20 vagy 1:25

A Tervdokumentáció kivitele:
A Tervdokumentációt nyomtatható formátumban kell benyújtani. (Kinyomtatni nem kell.)

Azonosítóval ellátott boríték:
A pályázó azonosításához, a pályázat mellékleteként zárt, a regisztrációkor kapott azonosítóval ellátott borítékban szükséges benyújtani a Személyes Lapot. Beadandó egy álló formátumú A/4-es lapon a pályázó arcképe, neve, elérhetőségei, rövid önéletrajza, referenciák, munkák, díjak, sikerek.

Beadandó:

 • a Tablók és a Tervdokumentáció digitálisan, CD-n vagy pendrive-on
 • az Azonosítóval ellátott, zárt borítékban a Személyes Lap

A digitális formában (CD-n vagy pendrive-on) leadott anyagokat a Szakmai Zsűri értékelése után megjelenítjük a LOSZ elektronikus felületein, ahol a közönség megismerheti. Ezzel egy időben a Pályázó is bemutathatja pályaművét saját elektronikus felületein.

A pályázati anyagokat a Szakmai Zsűri név nélkül értékeli.

A Szakmai Zsűri tagjai és a pályaművek elbírálásának menete:
A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekből álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-külön végzi a LOSZ Ellenőrző Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egy-egy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zsűri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

Értékelési szempontok:

 • eredetiség – kreativitás
 • funkcionalitás
 • színharmónia
 • részletgazdagság
 • első benyomás – külalak
 • anyagmennyiség
 • megjelenítés technika

Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott – eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és színharmónia – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntő a rangsorolásban.

A Zsűri minden pályaműről – a helyezéstől függetlenül – írásos értékelést ad a pályázó részére.

A Zsűri döntése ellen fellebbezési joggal nem élhet a pályázó.

A pályázónak lehetősége van, kizárólag a saját pontszámait megnézni – személyesen, a LOSZ irodában.

A pályaművek díjazása:

 • Az „Év Lakberendezője 2016” cím elnyerője elismerő Oklevelet és egy gravírozott, a LOSZ logójával és az „Év Lakberendezője 2016” felirattal ellátott Emlékdíjat kap.
 • A győztes egy éven át mint a „Szövetség Arca” képviseli a médiában, kiállításokon és egyéb fórumokon a lakberendezői szakmát.
 • A győztes meghívást kap a Szövetség 2018-ban esedékes kiállítására, a kiállítási stand tervezésében való részvételre.
 • Amennyiben a győztes pályázó LOSZ tag, úgy egy év tagdíjmentességet élvez.
 • Amennyiben a győztes pályázó külsős – a pályázati anyag leadásakor nem LOSZ tagsággal bíró személy – akkor „mint a Lakberendezők Országos Szövetsége Arca” részére a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel.
 • Az „Év Lakberendezője 2016” címet annak elnyerője folyamatosan használhatja, kiadványaiban feltüntetheti.

A fődíjat és a különdíjakat a „Támogató cégek és díjak” című melléklet tartalmazza.
A pályázat fő támogatója: OTP Lakástakarék
A pályázat szakmai fő támogatója: Imhaus Magyarország

Egyéb díjak:
Szponzorok és egyéb cégek, kialakult szokásjog szerint, különböző értékes nyereményeket ajánlottak fel. A szponzorok listája és a felajánlások sora folyamatosan bővül. Az aktuális lista megtekinthető a Szövetség internetes felületein, a „Támogató cégek és díjak” menüpont alatt.

Közönségdíj:
A Szakmai Zsűri értékelését követően szavazni interneten keresztül a LOSZ FB oldalán és személyesen a Construma 2017. kiállításon a LOSZ standján lehet. A közönségszavazás feltételeit a szakmai zsűrizés napján tesszük közzé a Szövetség internetes felületein. A szavazatok összesítését a Lakberendezők Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottsága és Etikai Bizottsága felügyeli.
A közönségszavazás időtartama: 2017. április 3-15. között.

Díjátadás:
A díjak átadására a Hadik Kávéház-ban (1111 Budapest, Bartók Béla út 36.), ünnepélyes állófogadáson kerül sor. Időpont: 2017. április 18. (kedd)

További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@lakberendezok.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es telefonszámon – kapható.

Budapest, 2016. december 15.

Lakberendezők Országos Szövetsége

A pályázat fő támogatója: A pályázat szakmai fő támogatója:
OTP Lakástakarék Zrt. Imhaus Magyarország