Év Lakberendezője Pályázat-2021

LOSZ Év Lakberendezője 2021 - pályázati kiírás


Cadline Kft. felajánlja, hogy az ARCHLine.XP és ARCHLine.XP LIVE szoftvereket ingyenesen biztosítja a tervek elkészítéséhez az azt igénylő pályázók számára a pályázat beadási határidejéig. (maximum 2022 március 31.-ig). A program kódokat e-mailben a marketing@cadline.hu címen tudják igényelni a résztvevők, 2022. január 7.-től.


 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„LOSZ ÉV LAKBERENDEZŐJE 2021”
– a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata –

 

 

A pályázati kiírás tartalma

 1. Pályázati feltételek 
 2. A pályázat benyújtásának menete 
 3. Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele
 4. A Szakmai Zsűri tagjai és a pályaművek elbírálásának menete
 5. A „LOSZ Év Lakberendezője 2021” szakmai nyertesének díjazása

További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@lakberendezok.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es telefonszámon – kapható.

 

Törökbálint, 2021. december 20.

Lakberendezők Országos Szövetsége

 

 

1. Pályázati feltételek

 • Pályázhatnak minimum középfokú, OKJ-s lakberendező végzettséggel rendelkező személyek
 • A pályázaton lehetőség van részt venni egyéni pályázók és max. 3 fős tervezői csapatok számára. Az egyéni és csoportos pályázók ugyanazon elbírálás alá esnek, nincs külön „Team” kategória!
 • A pályázók a pályázat elkészítésében igénybe vehetik külső közreműködők (például látványtervező, stylist, fotós) segítségét, akiket az online felületen szükséges feltüntetni.
 • A pályázaton való részvétel díjmentes.
 • A pályázat beadása online felületen történik.
 • Pályázni lehet minden, a lakberendezői tevékenységhez tartozó megvalósított munkával.
 • Nem lehet pályázni a Lakberendezők Országos Szövetsége szervezésében létrehozott kiállítási standdal.
 • Nem lehet pályázni olyan megvalósult munkával, melynek valamely része bármilyen formában (rajz, fotó) már bemutatásra került előző, a Szövetség által kiírt Év Lakberendezője pályázat bármely kategóriájában.
 • A pályázat akkor minősül érvényesnek, amennyiben a kötelezően benyújtandó dokumentumok az online felületen a pályázati határidőig feltöltésre kerülnek.
 • A beadott pályázatokat a LOSZ Felügyelő és Etikai bizottsága ellenőrzi. Amennyiben szükséges, felkérik pályázót a hiányzó és/vagy formailag nem megfelelő, hiánypótolható dokumentumok pótlására (ld. 2. A pályázat benyújtásának menete)
 • Amennyiben a pályázó a hiánypótlás során nem tölti fel a kért dokumentumokat, a pályázata érvénytelennek minősül.
 • A „LOSZ Év Lakberendezője 2021” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a Szakmai Zsűri a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
 • Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
 • Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
 • Kizárás vagy a díj visszavonása esetén a pályázó jogosulatlanná válik az elnyert cím használatára.
 • Kizárt pályázó 2 évig nem pályázhat az Év Lakberendezője pályázaton.
 • A Szakmai Zsűri által kizárt pályaművek a közönségszavazáson nem vehetnek részt.

2. A pályázat benyújtásának menete

A pályázat benyújtása az evlakberendezoje.hu címen található online felületen történik, a következő lépésekben:

 • Regisztráció: a pályázónak első lépésként regisztrálnia kell az evlakberendezoje.hu címen. A nem LOSZ tag pályázóknak regisztráció alkalmával fel kell töltenie a meglévő minimum középfokú szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát. A pályázó a regisztrációjával hozzáférést kap az online felülethez, ahol feltöltheti a pályázati anyagát.
 • Nyilatkozat: a regisztráció részeként minden egyes pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az általa benyújtott anyag saját szellemi terméke. Továbbá, a pályázó elfogadja, hogy a pályázat megnyerése esetén a LOSZ érdekeit szem előtt tartva, egy éven keresztül képviseli a lakberendező szakmát és nyilatkozataiban, publikációiban lojális magatartást tanúsít a pályázatot kiíró Szövetség iránt. Több tagból álló pályázó esetén minden tagnak külön szükséges nyilatkozni.
 • Azonosítószám: Minden pályázó azonosítószámot kap, melyet a beadandó pályázaton fel kell tüntetni. Az azonosítószámot a regisztrációt követően kapja meg a pályázó. A pályázó azonosítására ez a szám szolgál, a pályázati anyagra személyes adatokat kiírni nem szabad, ennek megsértése kizárást von maga után!
 • Szakmai önéletrajz és profilkép: A szakmai önéletrajzot pdf formátumban, a színes profilképet jpg formátumban 1000×1000 px méretben kell feltölteni.
 • Tervdokumentáció: A leadási határidőig a pályázónak gondoskodnia kell pályázati anyagának feltöltéséről a regisztrációs felületen. Az anyagok feltöltése a határidőig folyamatosan történhet, azokat módosíthatja, cserélheti is. A regisztrációs felület tájékoztatást is ad arról, hogy mely anyagok feltöltése hiányzik még.
 • Pályázat benyújtása: amennyiben a pályázó feltöltötte a pályázati anyagát és véglegesnek tekinti azt, a „pályázat benyújtása” ikonra történő kattintással tudja a pályázatot benyújtani. A leadási határidő után a LOSZ Felügyelő és Etikai Bizottsága kizárólag az ily módon véglegesített pályamunkákat ellenőrzi, tartalmi, formai és mennyiségi szempontok alapján.
 • Elállás a pályázattól: amennyiben a pályázó bármilyen okból úgy dönt, hogy nem adja be pályázatát, kérjük, hogy a felületen ezt jelezze a „Nem adom be” opció kiválasztásával.
 • Hiánypótlás: amennyiben a LOSZ Felügyelő és Etikai bizottsága a beadott pályázatok ellenőrzése során pótolható hiányosságokat talál, a pályázót hiánypótlásra szólítják fel, melyre értesítéstől kezdve 5 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a pályázó nem tudja a hiánypótlásban kérteket határidőre teljesíteni, a pályázata érvénytelennek minősül.
 • A pályázati kiírásban fent megjelölt követelményeknek megfelelt pályamunkák vehetnek részt a Szakmai Zsűri értékelésén. A pályázati anyagokat a Zsűri név nélkül értékeli.
 • Közönségszavazás: a pályamunkákat a Szakmai Zsűri értékelése után megjelenítjük az evlakberendezoje.hu weboldalon és a LOSZ további elektronikus felületein, ahol a közönség megismerheti. A közönségszavazáshoz minden pályázónak szükséges kiválasztania 3 db fotót, az online felületre feltöltött képei közül.
 • A közönségszavazás megjelenésével egy időben a Pályázó is bemutathatja pályaművét saját elektronikus felületein.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. január 31. (hétfő) éjfél

 

3. Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele

Pályázni egy megvalósult munkával lehet, a következőkben részletezett tervdokumentáció és képi anyag feltöltésével.

Tervdokumentáció

 1. Műleírás – az online felületen feltöltendő, 2. sz. Mellékletben található sablon szerint
 2. Eredeti (felmérési) alaprajz – pdf M= 1:50
 3. Építési – bontási terv (lehet külön is) – pdf M= 1:50
 4. Berendezési alaprajz – fekete-fehér, méretezett, műszaki -pdf M=1:50
 5. Elektromos adatszolgáltató -pdf M= 1:50
 6. Téri ábra, látványterv összesen minimum 7, maximum 14 db. A látványterveket 1920×1080 px széles méretben kell feltölteni, fekvő arányban, mérete max. 1MB
 7. Konszignációs lista a támogató cégek felhasznált termékeiről, melyet az elektronikus felületen kell kitölteni – opcionális
 8. Egyéb dokumentumok (pl. bútorterv, álmennyezeti terv, színterv stb.) – opcionális

A megvalósult munka képanyaga:

A megvalósult és pályázatra beadott munka kiemelt helyiségéről (pl. nappali, étkező, konyha, hálószoba, fürdőszoba stb.) fotókat kell beadni.
A fotók minimum mennyisége 7 db, maximum 14 db.
A fotókat egyenként kell feltölteni, 1920 px széles méretben. (magasság mérete változó)

A dokumentumokat NÉV NÉLKÜL, AZONOSÍTÓSZÁMMAL kell feltölteni az online felületre.
Azonosítószámot a képek, látványtervek jobb alsó sarkára, egyéb dokumentumoknak a láblécébe kell elhelyezni.

4. A Szakmai Zsűri tagjai és a pályaművek elbírálásának menete

A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekből álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A szakmai zsűribe meghívást kap az előző évben nyertes Év Lakberendezője, aki véleményezési joggal élhet a zsűri felé, melynek feltétele, hogy adott évben nem nyújtott be pályázatot.
A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-külön végzi a LOSZ Felügyelő Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egy-egy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zsűri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

Értékelési szempontok:

 • eredetiség – kreativitás (egyedi látásmód, ötletesség, újszerű, kreatív megoldások)
 • funkcionalitás (a megrendelő igényeihez igazodva, mennyire tartja szem előtt a tervező a praktikumot és az ergonómiát – kényelmesen használható terek, takaríthatóság stb.)
 • harmónia, stílus-következetesség (a választott stílust mennyire használja következetesen a tervező, jó arányérzékkel kialakított terek, részletekbe menően harmonikus tervezés)
 • tervezési koncepció (a komplex tervezési problémára – ügyfél igényei, építészeti adottságok, külső nehezítő tényezők stb. – milyen megoldást alkalmazott a tervező. Miért ezt a megoldást választotta?)
 • innovatív attitűd (mennyire törekszik a tervező a lakberendezést befolyásoló technológiai és egyéb külső körülményekre reagálni pl. okos otthon technológia, poszt-covid terek, környezeti fenntarthatóság, well irodai szemlélet stb., amiből látszik, hogy a tervező halad a korral, fejleszti saját magát. Előre mutató gondolkodás / design)

Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott – eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és tervezési koncepció – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntő a rangsorolásban.
A Zsűri a nyertes pályaműről írásos értékelést ad a pályázó részére.
Saját pontszámait minden pályázó megnézheti személyesen a LOSZ irodában.
A Zsűri döntése ellen fellebbezési joggal nem élhet a pályázó.

5. A „LOSZ Év Lakberendezője 2021” szakmai nyertesének díjazása

 • A „LOSZ Év Lakberendezője 2021” cím elnyerője elismerő Oklevelet és egyedi tervezésű, a LOSZ logójával és a „LOSZ Év Lakberendezője 2021” felirattal ellátott Emlékdíjat kap.
 • A „LOSZ Év Lakberendezője 2021” pályázat fődíjként gyárlátogatást nyer a Schneider Electric Connected Living okosgyárában (Spanyolország – Puente La Reina, Pamplona közelében).
 • Amennyiben a győztes pályázó LOSZ tag, úgy egy év tagdíjmentességet élvez. Amennyiben a győztes LOSZ tag még hallgató, úgy egy éves tagdíjmentességet élvez, mely a bizonyítvány megszerzésével válik teljes jogú LOSZ tagsággá.
 • Amennyiben a győztes pályázó külsős (a pályázati anyag leadásakor nem LOSZ tagsággal bíró személy) és már rendelkezik szakirányú végzettséggel, úgy a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel. Amennyiben a külsős pályázó még hallgató, úgy a Szövetség egy éves „pártolói” tagságot ajánl fel, ami az időközben megszerzett bizonyítvány felmutatásával teljes jogú LOSZ tagsággá válik.
 • A „LOSZ Év Lakberendezője 2021” címet annak elnyerője folyamatosan használhatja, kiadványaiban feltüntetheti.

 

A pályázat szakmai főtámogatója a

Schneider Electric

Fődíj:

Gyárlátogatás a Schneider Electric Connected Living okosgyárában (Spanyolország – Puente La Reina, Pamplona közelében). Ebben az okosgyárban exkluzív betekintésre adnak lehetőséget a pályázat nyertesének / nyerteseinek, akik már a magyarországi bevezetés előtt láthatják, hogyan készülnek a díjnyertes formatervezők és designerek együttműködésével kifejlesztett, új Schneider Electric kapcsolók. Emellett képet kaphat-(nak) a fenntartható, környezettudatos és megújuló energiát felhasználó, valamint saját ipari automatizálási eszközeinket is alkalmazó okos gyártási folyamatokról is.

Különdíjak:

Szponzorok és egyéb cégek, kialakult szokásjog szerint, különböző értékes nyereményeket ajánlottak fel. A szponzorok listája és a felajánlások sora folyamatosan bővül, az aktuális lista megtekinthető a Szövetség internetes felületein is, a Támogató cégek és díjak menüpont alatt.
A különdíjaknak több esetben feltételt szabott a felajánló: a pályázatban szerepelnie kell a felajánló cég termékének. A pályázó egyéni online felületén kialakított konszignációs listában kell bejelölni, hogy mely támogató terméke jelenik meg a benyújtott pályázatban.

Közönségdíj:

A Szakmai Zsűri értékelését követően a pályaművek felkerülnek az evlakberendezoje.hu weboldalra, ahol sor kerül a közönségszavazásra. A szavazatok összesítését a Lakberendezők Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsága és Etikai Bizottsága felügyeli.

 • A „LOSZ Év Lakberendezője 2021” pályázat közönségdíjasa elismerő Oklevelet kap.
 • Amennyiben a közönségdíjas pályázó LOSZ tag, úgy egy év tagdíjmentességet élvez.
 • Amennyiben a közönségdíjas pályázó külsős – a pályázati anyag leadásakor nem LOSZ tagsággal bíró személy – és már rendelkezik szakirányú végzettséggel, úgy a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel. Amennyiben a külsős pályázó még hallgató, úgy a Szövetség egy éves „pártolói” tagságot ajánl fel, ami az időközben megszerzett bizonyítvány felmutatásával teljes jogú LOSZ tagsággá válik.
 • A „LOSZ Év Lakberendezője 2021 Közönségdíjasa” címet annak elnyerője folyamatosan használhatja, kiadványaiban feltüntetheti.

Díjátadó tervezett időpontja:

2022. február 24.