IPOSZ

Ipartestületek Országos Szövetsége


Szakmai Partner Szervezet
Magyarország

 

+36 1 354 3140
titkarsag@iposz.hu

facebook.com/iposz

www.iposz.hu

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások legnagyobb országos munkaadói és szakmai szövetsége, melyet 160 jogilag önálló ipartestület alkot. Az ipartestületek közül 140 területileg szervezett, 20 pedig országos szakmai szövetség. Az IPOSZ-nak csak a szövetségek a tagjai, természetes személy tagja nincs. Az IPOSZ jelenleg 40 000 kisvállalkozást képvisel, a jellemző üzemméret az 1-10 főig terjedő alkalmazott és az egyéni vállalkozások.

Az IPOSZ által képviselt vállalkozások több mint 200 kézműves, kisipari szakmában folytatják a szolgáltató, a termelő és a szállítmányozási tevékenységet. Főleg a hagyományos kisipari és népi kézműves szakmákról van szó. Az IPOSZ-ra, mint nemzeti szintű szövetségre tehát nem kisebb feladat hárul, mint hogy ellássa ezeknek a kisvállalkozásoknak az országos érdekvédelmét, és a legfőbb kézműves szakmai ágazatokban részt vegyen az ágazati párbeszédben és megállapodások alapján folyamatos együttműködést folytasson a minisztériumokkal, a kamarákkal, háttérintézményekkel, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, valamint más munkaadói és munkavállalói szervezetekkel.

Az IPOSZ fontos célkitűzése, hogy a mikro- és kisvállalkozások érdekében továbbfejlessze saját információs és szolgáltatási rendszerét. Az információs rendszer mellett kiemelt fontosságot tulajdonít olyan szolgáltatásoknak, mint a szakképzés, az innováció, a minősítési és szabványügyek, a munkahelyi biztonság, a szociális politika, a környezetvédelem és a fenntartható gazdálkodás kérdései.

Az IPOSZ törekvései arra irányulnak, hogy az egyéni, önálló, családi, mikro- és kisvállalkozások Magyarországon nagyságrendjüknek megfelelő mértékben vehessenek részt a társadalmi párbeszédben, az ágazati érdekegyeztetésben, valamint megfelelő EU támogatások és hitelek birtokában mobilizálni tudják a bennük rejlő foglalkoztatási és innovációs képességeket. Az IPOSZ azt támogatja, hogy mindezeken a területeken a KKV-szektoron belül megkülönböztetett figyelem irányuljon a mikrovállalkozási szektorra. Napjainkban a magyar vállalkozások közel 97 százalékát KKV-k alkotják. A KKV-k több mint 90%-a pedig mikro- és családi vállalkozás, ezen belül is döntően öt fő alatti vállalkozás. Ezek a vállalkozások állítják elő a bruttó nemzeti össztermék 30-40 százalékát és a foglalkoztatásban közel 60%-ban részesülnek.

Az IPOSZ tagja az északi EU-országokat is tömörítő Hanza Parlamentnek, ugyanakkor a legfontosabb EU-partnerországok szövetségeivel folyamatos, kétoldalú együttműködést is kialakított: mindenekelőtt Németországgal, Ausztriával és Olaszországgal. Az IPOSZ különleges hangsúlyt adott és ad nemzetközi kapcsolataiban a környező országok KKV-szövetségeivel való kapcsolattartásnak, és ezen belül is a Visegrádi Négyek KKV-szövetségeinek: Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak. Az együttműködések főleg a családi, mikro- és kisvállalkozások gazdasági és szakképzési kapcsolatépítését segítik.

IPOSZ