PÁLYÁZATI  KIÍRÁS
 „AZ ÉV LAKBERENDEZŐ TEAMJE 2013”cím elnyerésére
  – a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata –

Pályázati feltételek:

 • Pályázhatnak olyan csoportok, akiknek tagjai között legalább egy fő, minimum középfokú OKJ-s lakberendező végzettséggel rendelkezik.
 • Az alkotó csoportok lehetnek állandó közösségek, vagy egy konkrét munkára szerveződött csapat, akik az alkotómunka során a szellemi terméket közösen hozzák létre.
 • A pályázaton való részvétel díjmentes azon csapatok részére, akik között legalább egy fő LOSZ tag van. Külsős csapatoknak, – akik között nincs LOSZ tag – a regisztrációs díj 12.000.-Ft + Áfa, melyet a regisztráció után a LOSZ számlaszámára kell elutalni. A pályázattól való elállás esetén a befizetett összegből 6.000.-Ft + Áfát visszafizetünk. A pályázattól való elállást csak írásban tudjuk elfogadni.
 • Minden teamnek regisztrálnia kell, a losz@t-online.hu e-mail címen. A teamekazon lakberendező/belsőépítész tervező tagjainak, akik nem rendelkeznek LOSZ         tagsággal, regisztráció alkalmával e-mailen el kell küldeniük a bizonyítványuk,    illetve a szakirányú végzettségüket igazoló dokumentumok másolatát.
 • Minden teamnek, a válaszlevélben küldött formanyomtatványon aláírással ellátott nyilatkozatot kell tenni arról, hogy az általuk benyújtott anyag saját szellemi termék. A téli ünnepek miatt a válaszleveleket január 6.-tól tudjuk küldeni.
 • A team tagjai a nyomtatvány aláírásával elfogadják, hogy a pályázat megnyerése esetén a LOSZ érdekeit szem előtt tartva, egy éven keresztül képviselik a lakberendezői szakmát, nyilatkozataikban, publikációikban lojális magatartást tanúsítanak a pályázatot kiíró Szövetség iránt. Az aláírt, scannelt nyilatkozatot e-mailben a losz@t-online.hu címre kérjük beküldeni.
 • Minden pályázó Azonosító számot kap, melyet fel kell tüntetnie beadandó pályázatán. Az Azonosító számot a nyilatkozat, és – külsős csapat esetén – a regisztrációs díj beérkezését követően e-mailben küldjük meg. A pályázók azonosítására ez a szám szolgál, a pályázati anyagra személyes adatokat kiírni nem szabad, ennek megsértése kizárást von maga után.
 • Pályázni lehet minden, a lakberendezői tevékenységhez tartozó, az alkotóközösség által megvalósított munkával.
 • Nem lehet pályázni olyan megvalósult munkával, melynek valamely része bármilyen formában (rajz, fotó) már bemutatásra került előző, a Szövetség által kiírt Év Lakberendezője pályázat bármely kategóriájában.
 • Az „Év Lakberendező Teamje 2013” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
 • A Szakmai Zsűri a pályázat értékelésekor a tabló összeállítását, logikáját, kivitelét is pontozza, ezért a pályázó érdekeit szem előtt tartva, a pályázat tisztaságának védelme miatt, a pályázó a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra összeállított, kész tablót (weboldal, facebook, blog, sajtó, stb.), ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül. A pályázat természetesen tartalmazhat olyan enteriőröket, amik már más formában megjelentek a médiában, hiszen ez a pályázó szellemi tulajdona.
 • Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó team nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
 • Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott team nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
 • Kizárás vagy a díj visszavonása esetén sem igényelhető vissza a részvételi díj, és a pályázók jogosulatlanná válnak az elnyert cím használatára.

Leadás helye és határideje:

2014. február 4. 16 óráig, a LOSZ Titkárságán. (MaxCity Áruház, 2045. Törökbálint, Tópark u. 1/a, II.emelet 219. üzlet.)  Az átvételről igazolás készül.

Az iroda nyitva tartása:

január 28.-án, hétfőn:     11.00 – 17.00

január 30.-án, szerdán:  11.00 – 17.00

február 1.-én, pénteken: 11.00 – 17.00

február 4.-én, hétfőn:      11.00 – 17.00

Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele:

Pályázni egy darab megvalósult munkával lehet.

A pályázati anyag egy Tablót és egy Tervdokumentációt tartalmaz. A pályázati anyag kötelező melléklete az Azonosítóval ellátott zárt boríték.

A Tabló tartalma:

 • 50 %-ban tervek: színes alaprajz, (jól látható módon, szabadon választott méretarányban) falnézet, téri ábra, látványterv, grafika tetszőleges eszközhasználattal
 • 50 %-ban fotó anyag

A tablón elhelyezett fotók, rajzok mérete minimum A/6 formátumú (10,5×14,5cm)

A Tabló kivitele:

 • Egy darab 70×100 cm-es, függőleges helyzetű, függeszthető módon kialakított tabló.
 • Anyaga: habkarton vagy keretezett kép

A Tervdokumentáció minimális tartalma:

 1. Műleírás
 2. Felmérési (eredeti) alaprajz                                                      M= 1:50
 3. Építési – bontási terv (lehet külön is)                           M= 1:50
 4. Berendezési alaprajz (lehet fekete fehér)                               M= 1:50
 5. Elektromos és/vagy Gépészeti adatszolgáltató                     M= 1:50
 6. Egy kiválasztott helyiség burkolási terve                                 M= 1:20 vagy 1:25
 7. Minimum egy helyiség jellemző színes falnézetei                   M= 1:20 vagy 1:25

A Tervdokumentáció kivitele:

 • A Tervdokumentációt A/3-as méretben kinyomtatva kell benyújtani. (Nagyobb terv esetén A/3-as méretre összehajtva)

Azonosítóval ellátott boríték:

A pályázó azonosításához, a pályázat mellékleteként zárt, a regisztrációkor kapott Azonosítóval ellátott borítékban szükséges benyújtani a Személyes Lapot. Beadandó egy álló formátumú A/4-es lapon a pályázó arcképe, neve, elérhetőségei, rövid önéletrajza, referenciák, munkák, díjak, sikerek.

Beadandó:

 • a kivitelezett Tabló, Azonosító számmal ellátva, becsomagolt, zárt állapotban
 • a kinyomtatott Tervdokumentáció, Azonosító számmal ellátva, becsomagolt, zárt állapotban
 • a Tabló és a Tervdokumentáció digitálisan, CD-n vagy pendrive-on
 • az Azonosítóval ellátott, zárt borítékban a Személyes Lap

A digitális formában (CD-n vagy pendrive-on) leadott anyagokat a Szakmai Zsűri értékelése után megjelenítjük a LOSZ elektronikus felületein, ahol a közönség megismerheti. Ezzel egy időben a Pályázó Team is bemutathatja pályaművét saját elektronikus felületein.

A pályázati anyagokat a Szakmai Zsűri név nélkül értékeli. Az Azonosító számmal ellátott, becsomagolt, zárt állapotú pályázatokat a Zsűri bontja fel az értékelés megkezdésekor.

A Szakmai Zsűri tagjai és a pályaművek elbírálásának menete:

A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekből álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-külön végzi a LOSZ Ellenőrző Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egy-egy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zsűri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

Értékelési szempontok:

 • eredetiség – kreativitás
 • funkcionalitás
 • színharmónia
 • részletgazdagság
 • első benyomás – külalak
 • anyagmennyiség
 • megjelenítés technika

A maximálisan kiosztható pontszám megegyezik a pályázók számával.
Minden pont kiosztásra kerül a differenciálhatóság végett.

Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott – eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és színharmónia – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntő a rangsorolásban.

A Zsűri minden pályaműről – a helyezéstől függetlenül – írásos értékelést ad a pályázó részére

A pályaművek díjazása:

 • Az „Év Lakberendező Teamje 2013” címet elnyerő csapat egy gravírozott, a LOSZ logójával és az „Év Lakberendező Teamje 2013” felirattal ellátott Emlékdíjat kap. A csapat minden tagja személyre szóló Oklevélben részesül.
 • A nyertes csapatnak a Merkapt Zrt, mint a pályázat fő támogatója, 300 000 Ft-os Merkapt tárgy és szolgáltatáscsomagot ajánl fel.
 • A csapat meghívást kap a Szövetség 2014-ben esedékes kiállítására, a kiállítási stand tervezésében való részvételre.
 • Amennyiben a győztes csapat tervező tagja LOSZ tag, úgy egy év tagdíjmentességet élvez.
 • Amennyiben a győztes csapat tervező tagja külsős – a pályázati anyag leadásakor nem LOSZ tagsággal bíró egyén –a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel.
 • A „Év Lakberendező Teamje 2013” címet annak elnyerői folyamatosan használhatják, kiadványaikban feltüntethetik.

Közönségdíj:

A Szakmai Zsűri értékelését követően a pályamunkák a MaxCity Áruházban, ill. az ünnepélyes díjátadó napján a díjátadó helyszínén kerülnek kiállításra. Szavazni csak személyesen, a kiállításon elhelyezett szavazólapokkal, az ott feltüntetettek szerint, garantáltan zárt rendszerben lehet. A Közönségdíj odaítélése a helyszínen elhelyezett urnákba leadott szavazatok összesítése alapján történik, melynek tisztaságát a Lakberendezők Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottságának és Etikai Bizottságának személyes közreműködése garantálja.

 • „Az Év Lakberendező Teamje 2013 Közönségdíjas” csapatának tagjai személyre szóló Oklevélben részesülnek. Jogosultak e cím folyamatos használatára, kiadványaikon feltüntethetik.
 • „Az Év Lakberendező Teamje 2013 Közönségdíjas” csapata meghívást kap a Szövetség 2014-ben esedékes kiállítására, a kiállítási stand tervezésében való részvételre.
 • Amennyiben a győztes csapat tervező tagja LOSZ tag, úgy egy év tagdíjmentességet élvez.
 • Amennyiben a győztes csapat tervező tagja külsős – a pályázati anyag leadásakor nem LOSZ tagsággal bíró egyén – részére a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel.

Különdíjak:

„Év Fürdőszobája 2013”

A pályázat fő támogatója a Merkapt Zrt. biztosítja a nyertesek fő díjait. Ezen kívül, a három kategóriában benyújtott összes pályamű közül az általuk kiválasztott fürdőszoba az „Év Fürdőszobája 2013” címet nyeri el, melyet külön díjazásban részesít.

Egyéb díjak

Tagcégeink és külsős cégek, – kialakult szokásjog szerint – az általuk legjobbnak ítélt pályamunkákat külön díjjal jutalmazzák. A kiírás napjáig a következő cégek jelezték felajánlásaikat:

 • Andamy Kft.
 • Balambér Háza Édességműhely
 • Cadline Kft.
 • Forest Hungary Kft.
 • Inda Group Kft.
 • Junior Art Center
 • Kludi Szerelvények Kft.
 • Lakberinfo
 • MaxCity Lakberendezési Áruház
 • Miele Kft.
 • Paczona Márta képzőművész
 • PRove Kommunikáció
 • Solthy Gallery
 • Stílusház Oktatási Stúdió
 • Strohmayer Erika pszichológus és coach
 • Széplak Magazin
 • Villeroy&Boch Magyarország Kft.
 • Xantos Mobil masszázs
 • Yuno Design Kft.

Díjátadás:

A díjak átadására a LOSZ által szervezett ünnepélyes díjátadó keretében kerül sor, melyre az összes pályázó, a Szakmai Zsűri tagjai, valamint a pályázat támogatói is meghívást kapnak.

További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@t-online.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es telefonszámon – kapható.

Budapest, 2012. december 13.

Lakberendezők Országos Szövetsége