PÁLYÁZATI  KIÍRÁS
“AZ ÉV PÁLYAKEZDŐ LAKBERENDEZŐJE 2013.” cím elnyerésére
– a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata –

Pályázati feltételek:

 • Pályázhatnak mindazok, akik minimum középfokú, folyamatban lévő OKJ-s lakberendező tanulmányokat folytató hallgatók, valamint azon személyek, akik minimum középfokú OKJ-s lakberendező végzettségüket 3 évnél nem régebben szerezték meg.
 • A pályázaton való részvétel LOSZ tagoknak díjmentes, külső pályázók – nem LOSZ-tagsággal bíró egyének – számára 12.000.-Ft + Áfa, melyet a regisztráció után a LOSZ számlaszámára kell elutalni. A pályázattól való elállás esetén a befizetett összegből 6.000.-Ft + Áfát visszafizetünk. A pályázattól való elállást csak írásban tudjuk elfogadni.
 • Minden pályázónak regisztrálnia kell, a losz@t-online.hu e-mail címen. A nem LOSZ tag pályázóknak regisztráció alkalmával e-mailen el kell küldeni a folyamatban lévő lakberendezői tanulmányokat igazoló tanulmányi igazolást, vagy a meglévő minimum középfokú szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
 • Minden pályázónak a válaszlevélben küldött formanyomtatványon aláírással ellátott nyilatkozatot kell tenni arról,  hogy az általa benyújtott anyag saját szellemi termék. A téli ünnepek miatt a válaszleveleket január 6.-tól tudjuk küldeni.
 •  A pályázó a nyomtatvány aláírásával elfogadja, hogy a pályázat megnyerése esetén a LOSZ érdekeit szem előtt tartva, egy éven keresztül képviselik a lakberendezői szakmát, nyilatkozataikban, publikációikban lojális magatartást tanúsítanak a pályázatot kiíró Szövetség iránt. Az aláírt, scannelt nyilatkozatot e-mailben a losz@t-online.hu címre kérjük beküldeni.
 • Minden pályázó Azonosító számot kap, melyet fel kell tüntetnie beadandó pályázatán. Az Azonosító számot a nyilatkozat és – külsős pályázó esetén – a regisztrációs díj beérkezését követően e-mailben küldjük meg. A pályázó azonosítására ez a szám szolgál, a pályázati anyagra személyes adatokat kiírni nem szabad, ennek megsértése kizárást von maga után.
 • Pályázni lehet a pályakezdők számára kiírt feladat megvalósításával, a pályázati kiírásban taglaltak szerint.
 • Az „Év Pályakezdő Lakberendezője 2013” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
 • A Szakmai Zsűri a pályázat értékelésekor a tabló összeállítását, logikáját, kivitelét is pontozza, ezért a pályázó érdekeit szem előtt tartva, a pályázat tisztaságának védelme miatt, a pályázó a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra összeállított, kész tablót (weboldal, facebook, blog, sajtó, stb.), ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül.
 • Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
 • Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
 • Kizárás vagy a díj visszavonása esetén sem igényelhető vissza a részvételi díj, és a pályázó jogosulatlanná válik az elnyert cím használatára.

Feladat:

Egy új építésű, második emeleti lakás berendezésének megtervezése, a megadott családmodell, és a kiírásban szereplő szempontok alapján.

Leadás helye, határideje:

2014. február 4. 16 óráig, a LOSZ Titkárságán. (MaxCity Áruház, 2045. Törökbálint, Tópark u. 1/a, II.emelet 219. üzlet.)  Az átvételről igazolás készül.

Az iroda nyitva tartása:

január 28.-án, hétfőn:     11.00 – 17.00

január 30.-án, szerdán:  11.00 – 17.00

február 1.-én, pénteken: 11.00 – 17.00

február 4.-én, hétfőn:      11.00 – 17.00

Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele:

A beadandó anyag tartalma:

A beadandó anyag tartalma a mellékelt pályázati Feladat Kiírásban kerül meghatározásra. A tervezendő tér bemutatására tetszőleges grafikai megoldást (kézi rajz, vagy számítógépes ábrázolás) lehet alkalmazni. A meghatározott anyagot maximum két tablóra rendezve kell benyújtani.

A Tabló kivitele:

 • Két darab 70×100 cm-es, függőleges helyzetű, függeszthető módon kialakított tabló.
 • Anyaga: habkarton vagy keretezett kép

Azonosítóval ellátott boríték:

A pályázó azonosításához, a pályázat mellékleteként zárt, a regisztrációkor kapott Azonosítóval ellátott borítékban szükséges benyújtani a Személyes Lapot. Beadandó egy álló formátumú A/4-es lapon a pályázó arcképe, neve, elérhetőségei, rövid önéletrajza, referenciák, munkák, díjak, sikerek.

Beadandó:

 • a kivitelezett Tablók, Azonosító számmal ellátva, becsomagolt, zárt állapotban
 • a Tablók digitálisan, CD-n vagy pendrive-on
 • az Azonosítóval ellátott, zárt borítékban a Személyes Lap

A digitális formában (CD-n vagy pendrive-on) leadott anyagokat a Szakmai Zsűri értékelése után megjelenítjük a LOSZ elektronikus felületein, ahol a közönség megismerheti. Ezzel egy időben a Pályázó is bemutathatja pályaművét saját elektronikus felületein.

A pályázati anyagokat a Szakmai Zsűri név nélkül értékeli. Az Azonosító számmal ellátott, becsomagolt, zárt állapotú pályázatokat a Zsűri bontja fel az értékelés megkezdésekor.

A Szakmai Zsűri tagjai és a pályaművek elbírálásának menete:

A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekből álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-külön végzi a LOSZ Ellenőrző Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egy-egy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zsűri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

Értékelési szempontok:

 • eredetiség – kreativitás
 • funkcionalitás
 • színharmónia
 • részletgazdagság
 • első benyomás – külalak
 • anyagmennyiség
 • megjelenítés technika

A maximálisan kiosztható pontszám megegyezik a pályázók számával.
Minden pont kiosztásra kerül a differenciálhatóság végett.

Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott – eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és színharmónia – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntő a rangsorolásban.

A Zsűri Elnöke minden pályaműről – a helyezéstől függetlenül – írásos értékelést ad a pályázó részére

A pályaművek díjazása:

 • Az „Év Pályakezdő Lakberendezője 2013.” cím elnyerője elismerő Oklevelet és egy gravírozott, a LOSZ logójával és az „Év Pályakezdő Lakberendezője 2013.” felirattal ellátott Emlékdíjat kap.
 • A nyertesnek a Merkapt Zrt, mint a pályázat fő támogatója, 100 000 Ft-os Merkapt tárgy és szolgáltatáscsomagot ajánl fel.
 • Meghívást kap a Szövetség 2014-ben esedékes kiállítására, a kiállítási stand tervezésében való részvételre.
 • Amennyiben a győztes pályázó LOSZ tag, és rendelkezik szakmai végzettséggel,úgy teljes jogú taggá válik és egy év tagdíjmentességet élvez. Amennyiben a      győztes LOSZ tag még hallgató, úgy egy éves tagdíjmentességet élvez, mely a            bizonyítvány megszerzésével válik teljes jogú LOSZ tagsággá.
 • Amennyiben a győztes pályázó külsős (a pályázati anyag leadáskor nem LOSZ tagsággal bíró egyén) és már rendelkezik szakirányú végzettséggel, úgy a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel. Amennyiben a külsős győztes pályázó még hallgató, úgy a Szövetség egy éves „pártolói” tagságot ajánl fel, ami az időközben megszerzett bizonyítvány bemutatásával teljes jogú LOSZ tagsággá válik.
 • A „Év Pályakezdő Lakberendezője 2013” címet annak elnyerője folyamatosan használhatja, kiadványaiban feltüntetheti.

Közönségdíj:

A Szakmai Zsűri értékelését követően a pályamunkák a MaxCity Áruházban, ill. az ünnepélyes díjátadó napján a díjátadó helyszínén kerülnek kiállításra. Szavazni csak személyesen, a kiállításon elhelyezett szavazólapokkal, az ott feltüntetettek szerint, garantáltan zárt rendszerben lehet. A Közönségdíj odaítélése a helyszínen elhelyezett urnákba leadott szavazatok összesítése alapján történik, melynek tisztaságát a Lakberendezők Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottságának és Etikai Bizottságának személyes közreműködése garantálja.

 • „Az Év Pályakezdő Lakberendezője 2013 Közönségdíjasa” személyre szóló Oklevélben részesül. Jogosult e cím folyamatos használatára, kiadványain feltüntetheti.
 • „Az Év Pályakezdő Lakberendezője 2013 Közönségdíjasa” meghívást kap a Szövetség 2014-ben esedékes kiállítására, a kiállítási stand tervezésében való részvételre.
 • Amennyiben a közönségdíjas pályázó LOSZ tag, és rendelkezik szakmai végzettséggel, úgy teljes jogú taggá válik és egy év tagdíjmentességet élvez. Amennyiben a győztes LOSZ tag még hallgató, úgy egy éves tagdíjmentességet élvez, mely a bizonyítvány megszerzésével válik teljes jogú LOSZ tagsággá.
 • Amennyiben a közönségdíjas pályázó külsős (a pályázati anyag leadáskor nem LOSZ tagsággal bíró egyén) és már rendelkezik szakirányú végzettséggel, úgy a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel. Amennyiben a külsős közönségdíjas pályázó még hallgató, úgy a Szövetség egy éves „pártolói” tagságot ajánl fel, ami az időközben megszerzett bizonyítvány bemutatásával teljes jogú LOSZ tagsággá válik.

Különdíjak:

 

„Év Fürdőszobája 2013”

A pályázat fő támogatója a Merkapt Zrt. biztosítja a nyertesek fő díjait. Ezen kívül, a három kategóriában benyújtott összes pályamű közül az általuk kiválasztott fürdőszoba az „Év Fürdőszobája 2013” címet nyeri el, melyet külön díjazásban részesít.

Egyéb díjak

Tagcégeink és külsős cégek, – kialakult szokásjog szerint – az általuk legjobbnak ítélt pályamunkákat külön díjjal jutalmazzák. A kiírás napjáig a következő cégek jelezték felajánlásaikat:

 • Andamy Kft.
 • Balambér Háza Édességműhely
 • Cadline Kft.
 • Forest Hungary Kft.
 • Inda Group Kft.
 • Junior Art Center
 • Kludi Szerelvények Kft.
 • Lakberinfo
 • MaxCity
 • Miele Kft.
 • Paczona Márta képzőművész
 • PRove Kommunikáció
 • Solthy Gallery
 • Stílusház Oktatási Stúdió
 • Strohmayer Erika pszichológus és coach
 • Széplak Magazin
 • Villeroy&Boch Magyarország Kft.
 • Xantos Mobil masszázs
 • Yuno Design Kft.

 

 

Díjátadás:

A díjak átadására a LOSZ által szervezett ünnepélyes díjátadó keretében kerül sor, melyre az összes pályázó, a Szakmai Zsűri tagjai, valamint a pályázat támogatói is meghívást kapnak.

További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@t-online.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es telefonszámon – kapható.

Budapest, 2013. december 13.

Lakberendezők Országos Szövetségének

     FELADAT KIÍRÁS

Feladat: Egy 62 nm + 34 nm terasz alapterületű, új építésű, második emeleti lakás berendezésének megtervezése az Olimpia Lakóparkban. A válaszfalak szabadon mozgathatók. A ház saját központi fűtéssel és melegvizes hálózattal rendelkezik. A fűtés típusa radiátoros. A lakás belmagassága: 265 cm.

A lakás adatai:

2. EMELET AT-01. LAKÁS

AT-01-01 nappali

19,18

m2
AT-01-02 szoba

11,42

m2
AT-01-03 szoba

9,37

m2
AT-01-04 konyha

8,77

m2
AT-01-05 fürdő

3,93

m2
AT-01-06 wc

1,26

m2
AT-01-07 előszoba

4,96

m2
AT-01-08 gardrob

2,79

m2
Lakás értékesített alapterülete:

61,68

m2
AT-01-T1 tetőterasz

19,98

m2
AT-01-T2 tetőterasz

14,24

m2
Teraszok alapterülete:

34,22

m2

 

Beadandó:

– 1 db méretezett alaprajz. M=1:50 vagy 1:100 + bontás-építési alaprajz méretezve

– 1 db színes berendezési alaprajz minden helyiségre vonatkozóan. M=1:50

– jellemző színes falnézetek a kiemelt helyiségekről. M=1:20 vagy M=1:25 (minimum 4 db)

KIEMELT HELYISÉGEK:

– nappali, étkező, konyha

– fürdőszoba

MINIMUM 4 DB TÉRI ÁBRA:

– 1 db nappali

– 1 db háló vagy dolgozó

– 1 db fürdő

– 1db konyha-étkező

– burkolat kiosztási rajz, mely a színes alaprajz részeként is megjelenhet, M=1:50

– világítási rajz lámpahelyek méretezett megjelölésével, M= 1:50

– konszignációs táblázatok a lakás bútoraira, betervezett tárgyaira vonatkozóan

– mellékelve: szín-, anyagminta, fotó, rajz, amennyire lehetséges

– műleírás

CSALÁDMODELL

Adott:  30-35 éves, jól szituált, értelmiségi házaspár. A férj sportriporter, a feleség szakújságíró és blogger, mindketten dolgoznak otthon is. Gyermekük nincs és egyelőre nem is terveznek.

Igények: 

–          kisebb társaság fogadására alkalmas nappali, étkező tervezése otthonos, fiatalosan igényes kialakítással

–          WC kialakítása kézmosóval a fürdőszobán kívül is szükséges

–          fontos kívánság a világítás korszerű, minden igényt kielégítő megoldása

–          mindketten jelentős mennyiségű szakkönyvvel rendelkeznek

–          a munkájuk kapcsán mindketten sokat utaznak, szeretik és gyűjtik a designtárgyakat.

–          árkategória: jó minőségű, közép és felső kategóriába tartozó berendezésre van igényük, különös tekintettel a fürdőszobára

–          a fürdőszoba mint relaxációs tér, fontos szerepet játszik életükben.

A fürdőszobát a Merkapt Zrt által ajánlott márkák szabadon választott termékeivel kell berendezni.

Ajánlott márkák:

–          KOLO

–          Ghésa

–          Geberit

–          TEKA

A termékekről a főszponzor műszaki információkat, katalógusokat biztosít, mely a Losz irodában átvehető. Időpont egyeztetés miatt kérjük hívja a +36 20 428 2739-es telefonszámot.

Eredeti alaprajz:

Év Pályakezdő lakás

Fűtési alaprajz:

Fűtési alaprajz

A következő linkeken letölthető a szintalaprajz és a szint fűtési alaprajza. A pdf-ek betöltése több percig is eltarthat!

Eredeti alaprajz:

E 04.2 Emelet -4

Fűtési alaprajz:

2. emeleti lakások fűtési alaprajz-1