VÁLTOZÁS!

Meghosszabbítottuk a LOSZ Év Lakberendező Teamje 2015 Pályázat leadási határidejét

2016. március 16. szerda, 16.00 óráig.

 

Az ünnepélyes díjátadóra

2016. április 8.-án, pénteken 16.00 órakor kerül sor,

a Hungexpo Construma kiállításon tartandó Szakmai Konferencia záróeseményeként.

 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„AZ ÉV LAKBERENDEZŐ TEAMJE 2015”cím elnyerésére

– a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata –

 

 

Pályázati feltételek:

 • Pályázhatnak olyan csoportok, akiknek tagjai között legalább egy fő, minimum középfokú OKJ-s lakberendező végzettséggel rendelkezik.
 • Az alkotó csoportok lehetnek állandó közösségek, vagy egy konkrét munkára szerveződött csapat, akik az alkotómunka során a szellemi terméket közösen hozzák létre.
 • A pályázaton való részvétel díjmentes azon csapatok részére, akik között legalább egy fő LOSZ tag van. Külsős csapatoknak, – akik között nincs LOSZ tag – a regisztrációs díj 12.000.-Ft + Áfa, melyet a regisztráció után a LOSZ számlaszámára kell elutalni. A pályázattól való elállás esetén a befizetett összegből 6.000.-Ft + Áfát visszafizetünk. A pályázattól való elállást csak írásban tudjuk elfogadni.
 • Minden teamnek regisztrálnia kell, a losz@lakberendezok.hu e-mail címen. A teamek azon lakberendező/belsőépítész tervező tagjainak, akik nem rendelkeznek LOSZ tagsággal, regisztráció alkalmával e-mailen el kell küldeniük a bizonyítványuk, illetve a szakirányú végzettségüket igazoló dokumentumok másolatát.
 • Minden teamnek, a válaszlevélben küldött formanyomtatványon aláírással ellátott nyilatkozatot kell tenni arról, hogy az általuk benyújtott anyag saját szellemi termék.
 • A team tagjai a nyomtatvány aláírásával elfogadják, hogy a pályázat megnyerése esetén a LOSZ érdekeit szem előtt tartva, egy éven keresztül képviselik a lakberendezői szakmát, nyilatkozataikban, publikációikban lojális magatartást tanúsítanak a pályázatot kiíró Szövetség iránt. Az aláírt, beszkennelt nyilatkozatot e-mailben a losz@lakberendezok.hu címre kérjük beküldeni.
 • Minden pályázó Azonosító számot kap, melyet fel kell tüntetnie beadandó pályázatán. Az Azonosító számot a nyilatkozat, és – külsős csapat esetén – a regisztrációs díj beérkezését követően e-mailben küldjük meg. A pályázók azonosítására ez a szám szolgál, a pályázati anyagra személyes adatokat kiírni nem szabad, ennek megsértése kizárást von maga után!
 • Pályázni lehet minden, a lakberendezői tevékenységhez tartozó, az alkotóközösség által megvalósított munkával.
 • Nem lehet pályázni olyan megvalósult munkával, melynek valamely része bármilyen formában (rajz, fotó) már bemutatásra került előző, a Szövetség által kiírt Év Lakberendezője pályázat bármely kategóriájában.
 • Az „Év Lakberendező Teamje 2015” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
 • A Szakmai Zsűri a pályázat értékelésekor a tabló összeállítását, logikáját, kivitelét is pontozza, ezért a pályázó érdekeit szem előtt tartva, a pályázat tisztaságának védelme miatt, a pályázó a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra összeállított, kész tablót (weboldal, facebook, blog, sajtó, stb.), ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül. A pályázat természetesen tartalmazhat olyan enteriőröket, amik már más formában megjelentek a médiában, hiszen ez a pályázó szellemi tulajdona.
 • Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó team nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
 • Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott team nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
 • Kizárás vagy a díj visszavonása esetén sem igényelhető vissza a részvételi díj, és a pályázók jogosulatlanná válnak az elnyert cím használatára.
 • A szakmai zsűri által kizárt pályaművek a közönségszavazáson részt vehetnek.

 

Leadás helye, határideje:

2016. március 11. (péntek) 16.00 óráig, a LOSZ Titkárságán. (MaxCity Áruház, 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a, II. emelet 219. üzlet.) A pályázatot személyesen kell leadni a LOSZ irodában, nyitvatartási időben, illetve kivételes esetben előre, Tisza Zsuzsa titkárral egyeztetett időpontban. (Telefon: +36 20 428 2739) Az átvételről igazolás készül.

 

Az iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 10.00-16.00 óráig.

 

Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele:

Pályázni egy darab megvalósult munkával lehet.
A pályázati anyag két Tablót és egy Tervdokumentációt tartalmaz. A pályázati anyag kötelező melléklete az Azonosítóval ellátott zárt boríték.

 

A Tablók tartalma:

Tabló 1.: tervek: színes berendezési alaprajz, falnézetek, téri ábrák (látványtervek)
A megjelenítés tetszőleges: kézi rajz vagy számítógépes ábrázolás

 

Tabló 2.: fotóanyag a megvalósult munkáról
A tablón elhelyezett fotók, rajzok mérete minimum A/6 formátumú (10,5×14,5cm)

 

A Tablók mérete:

70×100 cm-es (BB1), függőleges helyzetű, digitális formában. A tablókat az anyag leadásakor nem kell kinyomtatni, de nyomtatható formátumban kell összeállítani és beadni.
A Tablókon szereplő összes tervet, fotót egyenként is meg kell jeleníteni. A felbontás javasolt mérete 300 dpi, jpg vagy pdf formátumban (lsd. technikai segédlet). A műleírást pdf formátumban kell leadni.

 

A Tervdokumentáció minimális tartalma:

1.  Műleírás

2.  Felmérési (eredeti) alaprajz  ( M= 1:50 )

3.  Építési – bontási terv (lehet külön is)  ( M= 1:50 )

4.  Berendezési alaprajz (lehet fekete fehér)  ( M= 1:50 )

5.  Elektromos és/vagy Gépészeti adatszolgáltató  ( M= 1:50 )

6.  Egy kiválasztott helyiség burkolási terve   ( M= 1:20 vagy 1:25 )

7.  Minimum egy helyiség jellemző színes falnézetei   ( M= 1:20 vagy 1:25 )

 

A Tervdokumentáció kivitele:

A Tervdokumentációt nyomtatható formátumban kell benyújtani. (Kinyomtatni nem kell.)

 

Azonosítóval ellátott boríték:

A pályázó azonosításához, a pályázat mellékleteként zárt, a regisztrációkor kapott Azonosítóval ellátott borítékban szükséges benyújtani a Személyes Lapot. Beadandó egy álló formátumú A/4-es lapon a pályázó arcképe, neve, elérhetőségei, rövid önéletrajza, referenciák, munkák, díjak, sikerek.

 

Beadandó: 

 • a Tablók és a Tervdokumentáció digitálisan, CD-n vagy pendrive-on
 • az Azonosítóval ellátott, zárt borítékban a Személyes Lap

 A digitális formában (CD-n vagy pendrive-on) leadott anyagokat a Szakmai Zsűri értékelése után megjelenítjük a LOSZ elektronikus felületein, ahol a közönség megismerheti. Ezzel egy időben a Pályázó Team is bemutathatja pályaművét saját elektronikus felületein.

 

A pályázati anyagokat a Szakmai Zsűri név nélkül értékeli.

 

A Szakmai Zsűri tagjai és a pályaművek elbírálásának menete:

A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekből álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-külön végzi a LOSZ Ellenőrző Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egy-egy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zsűri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

 

Értékelési szempontok:

 • eredetiség – kreativitás
 • funkcionalitás
 • színharmónia
 • részletgazdagság
 • első benyomás – külalak
 • anyagmennyiség
 • megjelenítés technika

Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott – eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és színharmónia – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntő a rangsorolásban.

 

A Zsűri minden pályaműről – a helyezéstől függetlenül – írásos értékelést ad a pályázó részére.
A Zsűri döntése ellen fellebbezési joggal nem élhet a pályázó.

 

A pályázónak lehetősége van, kizárólag a saját pontszámait megnézni – személyesen, a LOSZ irodában.

 

A pályaművek díjazása:

 • Az Év Lakberendező Teamje 2015” címet elnyerő csapat egy gravírozott, a LOSZ logójával és az „Év Lakberendező Teamje 2015” felirattal ellátott Emlékdíjat kap. A csapat minden tagja személyre szóló Oklevélben részesül.
 • A csapat meghívást kap a Szövetség 2017-ben esedékes kiállítására, a kiállítási stand tervezésében való részvételre.
 • Amennyiben a győztes csapat tervező tagja LOSZ tag, úgy egy év tagdíjmentességet élvez.
 • Amennyiben a győztes csapat tervező tagja külsős – a pályázati anyag leadásakor nem LOSZ tagsággal bíró személy – a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot
 • Az „Év Lakberendező Teamje 2015” címet annak elnyerői folyamatosan használhatják, kiadványaikban feltüntethetik.

 

A fődíjat és a különdíjakat a „Támogató cégek és díjak” melléklet tartalmazza.

A pályázat szakmai főtámogatója: Geberit Kft.

 

Egyéb díjak:

Szponzorok és egyéb cégek, kialakult szokásjog szerint, különböző értékes nyereményeket ajánlottak fel. A szponzorok listája és a felajánlások sora folyamatosan bővül. Az aktuális lista megtekinthető a Szövetség internetes felületein, a „Támogató cégek és díjak” menüpont alatt.

 

Közönségdíj:

A Szakmai Zsűri értékelését követően szavazni interneten keresztül lehet. A közönségszavazás feltételeit a szakmai zsűrizés napján tesszük közzé a Szövetség internetes felületein. A szavazatok összesítését a Lakberendezők Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottsága és Etikai Bizottsága felügyeli.

 

A közönségszavazás időtartama: 2016. március 19-31. között.

 

Díjátadás:

A díjak átadására a Hungexpo F pavilonjában, a Construma kiállítás keretein belül, ünnepélyes állófogadáson kerül sor, a szakmai konferencia záróakkordjaként. Időpont: 2016. április 7. (csütörtök)

 

További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@lakberendezok.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es telefonszámon – kapható.

 

Budapest, 2015. december 11.

 

Lakberendezők Országos Szövetsége

A pályázat szakmai fő támogatója:

Geberit

 

 

 

 

[button link=”https://lakberendezok.hu/wp-content/uploads/2015/12/EV_LAKBERTEAM_2015.pdf” color=”black” newwindow=”yes”] Év Lakberendező Teamje 2015 – letölthető kiírás[/button]

[button link=”https://lakberendezok.hu/wp-content/uploads/2016/02/Technikai_segedlet.pdf” color=”black” newwindow=”yes”] Technikai segédlet 2015 [/button]