LOSZ Év Lakberendezője 2018

 A Lakberendezők Országos Szövetsége közleménye

 

A Szövetséghez érkezett tervezői kéréseket figyelembe véve az Elnökség az alábbi határozatot hozta:

Az „Év Lakberendezője” pályázat a kiírás évét felölelő szakmai pályázat, ezért a Szövetség biztosítani kívánja a tervezők széles körében annak lehetőségét, hogy a lehető leghosszabb idő álljon rendelkezésre a pályázati anyag elkészítésére.

 

Fentieket figyelembe véve az „ Év Lakberendezője 2018” pályázat leadási határideje:

2018. november 23. 16.00. órára változott.

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a “LOSZ ÉV PÁLYAKEZDŐ LAKBERENDEZŐJE 2018” cím elnyerésére

– a Lakberendezők Országos Szövetsége nyílt pályázata –

 

 

Pályázati feltételek:

 • Pályázhatnak mindazok, akik minimum középfokú, folyamatban lévő OKJ-s lakberendező tanulmányokat folytató hallgatók, valamint azon személyek, akik minimum középfokú OKJ-s lakberendező végzettségüket 2015. január 01. után szerezték meg.
 • A pályázaton való részvétel LOSZ-tagoknak díjmentes, külső pályázók – nem LOSZ-tagsággal bíró személyek – számára 12.000.-Ft + Áfa, melyet a regisztráció után a LOSZ számlaszámára kell elutalni. A pályázattól való elállás esetén a befizetett összegből 6.000.-Ft + Áfát visszatérítünk, amennyiben legkésőbb a leadási határidő előtt 15 nappal írásban jelzi a pályázó visszalépési szándékát.
 • Regisztráció: Minden pályázónak regisztrálnia kell a losz@lakberendezok.hue-mail címen. A nem LOSZ-tag pályázóknak a regisztráció alkalmával e-mailen el kell küldeni a folyamatban lévő lakberendezői tanulmányokat igazoló tanulmányi igazolást, vagy a meglévő minimum középfokú szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát. A pályázók egy válaszlevélben megkapják a Nyilatkozat formanyomtatványt.
 • Nyilatkozat: Minden pályázónak vissza kell küldeni a kitöltött és kézjegyével ellátott Nyilatkozat formanyomtatványt, melyben nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az általa benyújtott anyag saját szellemi terméke. A pályázó a nyomtatvány aláírásával elfogadja, hogy a pályázat megnyerése esetén a LOSZ érdekeit szem előtt tartva, egy éven keresztül képviseli a lakberendező szakmát, nyilatkozataiban, publikációiban lojális magatartást tanúsít a pályázatot kiíró Szövetség iránt.
 • A Nyilatkozat formanyomtatvány a pályázó azonosítására is szolgál, melynek mellékleteként kell benyújtani a szakmai önéletrajzot és egy arcképet, jpg formátumban, melynek mérete 600 px széles és 800 px magas.
 • Az aláírt, szkennelt Nyilatkozatot e-mailben a losz@lakberendezok.hucímre kérjük beküldeni.
 • Azonosítószám: Minden pályázó Azonosítószámot kap, melyet a beadandó pályázaton fel kell tüntetni. Az Azonosítószámot a kitöltött és aláírt Nyilatkozat és – külső pályázó esetén – a regisztrációs díj beérkezését követően e-mailben küldjük meg. A pályázó azonosítására ez a szám szolgál, a pályázati anyagra személyes adatokat kiírni nem szabad, ennek megsértése kizárást von maga után!
 • Pályázni lehet a pályakezdők számára kiírt feladat megvalósításával, a pályázati kiírásban taglaltak szerint.
 • A „LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője 2018” cím csak akkor kerül kiosztásra, ha a bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek találja.
 • A Szakmai Zsűri a pályázat értékelésekor a tabló összeállítását, logikáját, kivitelét is pontozza, ezért a pályázó érdekeit szem előtt tartva, a pályázat tisztaságának védelme miatt, a pályázó a Szakmai Zsűri értékelése előtt semmilyen módon nem publikálhatja a pályázatra összeállított, kész tablót(weboldal, facebook, blog, sajtó stb.), ellenkező esetben a pályázatból kizárásra kerül.
 • Ha a pályázat elbírálása előtt kiderül, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek, azonnal kizárásra kerül a pályázatból.
 • Ha a pályázat elbírálása után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, a cím azonnal visszavonásra kerül.
 • Kizárás vagy a díj visszavonása esetén sem igényelhető vissza a részvételi díj, és a pályázó jogosulatlanná válik az elnyert cím használatára.
 • A Szakmai Zsűri által kizárt pályaművek a közönségszavazáson részt vehetnek.

A pályázat leadása :

 1. A pályázó a pályázatra való érvényes jelentkezésekor kapott Azonosítószámmal egy időben kizárólagos hozzáférési lehetőséget kap egy elektronikus tárhelyhez.
 2. A leadási határidőig a pályázónak gondoskodnia kell pályázati anyagának feltöltéséről a megadott mappákba. (tabló-, tervdokumentáció-, terméklista formanyomtatvány-, képek mappa)
 3. A pályázó a mappa zárásáig pályázati anyagát bármikor módosíthatja, cserélheti.
 4. A mappákba feltöltött pályázati munkákon csak az Azonosítószám szerepelhet, személyes adatok nem jelenhetnek meg a mappákban!
 5. A pályázat zárása után a LOSZ Ellenőrző és Etikai Bizottsága a pályamunkák tartalmi, formai és mennyiségi megfelelőségét ellenőrzik. A pályázati kiírásban megjelölt követelményeknek megfelelt pályamunkák vehetnek részt a Szakmai Zsűri értékelésén.

Leadás határideje:

2018. május 7. (hétfő) 16.00 óra.  A leadási határidő 2018 november 23. (péntek) 16.00 óráig meghosszabbítva!

 

Beadandó pályázati anyag tartalma és kivitele:

Pályázni a LOSZ által meghatározott tervezési feladattal lehet. A Feladat kiírást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezendő tér bemutatására tetszőleges grafikai megoldást (kézi rajz vagy számítógépes ábrázolás) lehet alkalmazni. A meghatározott anyagot minimum két tablóra rendezve kell benyújtani, a műszaki Tervdokumentációt mellékletként kell benyújtani.

A Tablók tartalma a következő:

 • 1 db színes berendezési alaprajz minden helyiségre vonatkozóan. M=1:50
 • Jellemző színes falnézetek a kiemelt helyiségekről. M =1:20 vagy M =1:25  (min. 4 db)

Kiemelt helyiségek:

– fürdőszoba

– nappali

– konyha-étkező

– hálószoba

 • Minimum 5db téri ábra:

– 1 db fürdő

– 1 db nappali

– 1 db terasz

– 1 db hálószoba

– 1db konyha-étkező

A Tablók tartalmának javasolt elrendezése:

Tabló 1.: tervek: színes berendezési alaprajz, falnézetek,

A megjelenítés tetszőleges: kézi rajz vagy számítógépes ábrázolás

Tabló 2.: téri ábrák (látványtervek)

A Tablók mérete:

70×100 cm-es (BB1), függőleges helyzetű, digitális formában. A tablókat nyomtatható formátumban kell összeállítani, de az anyag leadásakor nem kell kinyomtatni. Az Azonosítószámmal ellátott mappába egyenként minimum 2 Mb, maximum 5 Mb méretű tabló tölthető fel, jpg, png vagy pdf formátumban. Javasolt felbontási méret 300 dpi.

A Tablókon szereplő összes tervet egyenként is be kell nyújtani. A rajzok mérete egyenként maximum 1 Mb lehet, jpg, png vagy pdf formátumban, a javasolt felbontási méret 300 dpi.

A Tervdokumentáció minimális tartalma: (nem része a tablóknak)

 1. Műleírás
 2. Eredeti alaprajz  M= 1:50
 3. Építési – bontási terv (lehet külön is)  M= 1:50
 4. Világítási rajz lámpahelyek méretezett megjelölésével   M= 1:50
 5. Konszignációs táblázatok a lakás, illetve a terasz bútoraira, betervezett tárgyaira vonatkozóan
 6. Szín- és anyagminta, fotó, rajz, amennyire lehetséges

A Tervdokumentáció kivitele:

A Tervdokumentációt nyomtatható formátumban (pdf) kell benyújtani. (Kinyomtatni nem kell.)

A műleírást pdf és word formátumban is le kell adni.

Beadandó:

 • a Tablók
 • a Tervdokumentáció
 • a kitöltött Terméklista formanyomtatvány,

név nélkül, Azonosítószámmal, digitálisan feltöltve az egyéni mappákba.

A digitális formában leadott anyagokat a Szakmai Zsűri értékelése után megjelenítjük a LOSZ elektronikus felületein, ahol a közönség megismerheti. Ezzel egy időben a Pályázó is bemutathatja pályaművét saját elektronikus felületein.

A pályázati anyagokat a Szakmai Zsűri név nélkül értékeli.

 

A Szakmai Zsűri tagjai és a pályaművek elbírálásának menete:

A pályaművek értékelését, elbírálását felkérésünkre – mint eddig is minden évben – neves szakemberekből álló Zsűri végzi. A Szakmai Zsűri tagjai: dr. Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl díjas belsőépítész, dr. Slézia József művészettörténész, Ebedli Gyula belsőépítész és Pozsonyi József belsőépítész. A Zsűri tagjai saját sorukból elnököt választanak. Az értékelést minden tag külön-külön végzi a LOSZ Ellenőrző Bizottságának, valamint Etikai Bizottságának egy-egy erre kijelölt tagjának jelenlétében. A Zsűri a munkákat pontozza és a pontszámok összesítését a Zsűri Elnöke, és a bizottsági személyek közösen végzik.

Értékelési szempontok:

 • eredetiség – kreativitás
 • funkcionalitás
 • színharmónia
 • részletgazdagság
 • első benyomás – külalak
 • anyagmennyiség
 • megjelenítés technika

Ha több pályamunka összesített pontszáma azonos, akkor a Zsűritagoktól kapott – eredetiség-kreativitás, funkcionalitás és színharmónia – elbírálási szempontok pontszámainak összessége lesz döntő a rangsorolásban.

A Zsűri Elnöke minden pályaműről – a helyezéstől függetlenül – írásos értékelést ad a pályázó részére.

A Zsűri döntése ellen fellebbezési joggal nem élhet a pályázó.

A pályázónak lehetősége van, kizárólag a saját pontszámait megnézni – személyesen, a LOSZ irodában.

A pályaművek díjazása:

 • A „LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője 2018” cím elnyerője elismerő Oklevelet és egyedi tervezésű, a LOSZ logójával és a „LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője 2018” felirattal ellátott Emlékdíjat kap.
 • A „LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője 2018”pályázat nyertesének fődíjként felajánl egy szakmai utat a 2019. évi „i Saloni” – Milánói Bútorkiállítás és Vásárra. A díj tartalmazza: – a repülőjegyet oda-vissza, – 1 éjszaka szállást, – 1 napos szakmai belépőjegyet a kiállításra.
 • Amennyiben a győztes pályázó LOSZ tag, és rendelkezik szakmai végzettséggel, úgy teljes jogú taggá válik és egy év tagdíjmentességet élvez. Amennyiben a győztes LOSZ tag még hallgató, úgy egy éves tagdíjmentességet élvez, mely a bizonyítvány megszerzésével válik teljes jogú LOSZ tagsággá.
 • Amennyiben a győztes pályázó külsős (a pályázati anyag leadásakor nem LOSZ tagsággal bíró személy) és már rendelkezik szakirányú végzettséggel, úgy a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel. Amennyiben a külsős pályázó még hallgató, úgy a Szövetség egy éves „pártolói” tagságot ajánl fel, ami az időközben megszerzett bizonyítvány felmutatásával teljes jogú LOSZ tagsággá válik.
 • A „LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője 2018” címet annak elnyerője folyamatosan használhatja, kiadványaiban feltüntetheti.

 

A pályázat főtámogatója: OTP Lakástakarék Zrt.

A pályázat szakmai főtámogatója: Lakberendezők Országos Szövetsége

 

Emlékdíj:

A LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője pályázat szakmai nyertese különleges, egyedi tervezésű Emlékdíjat kap, melyet az Alexy Üvegtechnika Orosháza Kft. – Be Creative csapata tervez és készít el.

Különdíjak:

Szponzorok és egyéb cégek, kialakult szokásjog szerint, különböző értékes nyereményeket ajánlottak fel. A szponzorok listája és a felajánlások sora folyamatosan bővül. Az aktuális lista megtekinthető a Szövetség internetes felületein, a „Támogató cégek és díjak” menüpont alatt.

A különdíjaknak több esetben feltételt szabott a felajánló: a pályázatban szerepelnie kell a felajánló cég termékének. Ezért minden pályázó kap egy összeállított „Terméklista formanyomtatványt”, amelyen jelölni tudja, hogy melyik cég melyik termékét tervezte az enteriőrbe.

Közönségdíj:

A Szakmai Zsűri értékelését követően a pályaművek felkerülnek a LOSZ elektronikus felületeire, ahol sor kerül a közönségszavazásra. A szavazatok összesítését a Lakberendezők Országos Szövetsége Ellenőrző Bizottsága és Etikai Bizottsága felügyeli.

 • A „LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője 2018” pályázat különdíjasa elismerő Oklevelet kap.
 • Amennyiben a különdíjas pályázó LOSZ tag, úgy egy év tagdíjmentességet élvez.
 • Amennyiben a különdíjas pályázó külsős – a pályázati anyag leadásakor nem LOSZ tagsággal bíró személy – és már rendelkezik szakirányú végzettséggel, úgy a Szövetség egy éves teljes jogú LOSZ tagságot ajánl fel. Amennyiben a külsős pályázó még hallgató, úgy a Szövetség egy éves „pártolói” tagságot ajánl fel, ami az időközben megszerzett bizonyítvány felmutatásával teljes jogú LOSZ tagsággá válik.
 • A „LOSZ Év Pályakezdő Lakberendezője 2018 Különdíjasa” címet annak elnyerője folyamatosan használhatja, kiadványaiban feltüntetheti.

Díjátadó:

Az ünnepélyes Díjátadó időpontját és helyét a később adjuk meg.

További információ a LOSZ Titkárságán – a losz@lakberendezok.hu címen, illetve a +36 20 428 2739-es telefonszámon – kapható.

 

Budapest, 2018. február 28.

Lakberendezők Országos Szövetsége

 

 

A pályázat fő támogatója: OTP Lakástakarék Zrt.

OTP Lakástakarék Zrt.

A pályázat szakmai főtámogatója: Lakberendezők Országos Szövetsége

 

 

1. számú melléklet

 

Feladat kiírás

 

A feladat egy zöldövezetben, újonnan épülő 164.09 m² alapterületű földszintes családi ház berendezésének megtervezése. A fűtés a hálószobákban radiátoros, az egyéb helyiségekben padlófűtés van. A fürdőszobákban a padlófűtés mellé törölközőszárítós radiátor is kerül.

A pályázati alaprajz a LOSZ weboldaláról tölthető le:

Alaprajz

Metszetek

Homlokzat

 

Családmodell:

Egy fiatal, 30-35 év közötti pár a családi ház lakója. Gyerekük még nincs, de terveznek a közeljövőben. Nagyon sok barátjuk van, akikkel aktív társasági életet élnek, rendszeresen szerveznek otthonukban baráti összejöveteleket.  A pár hölgy tagja egy multinacionális cégnél dolgozik, jellemzően reggeltől késő estig, de a hét egy napján home office-ban teljesít „szolgálatot”. A páros férfi tagja webdesigner, elsősorban otthon vagy Coworking-ben dolgozik. Időnként otthon is tart megbeszéléseket megrendelői számára. Ha megszületik a trónörökös, a család nagynénije lesz segítségükre a kicsi ellátásában, hogy segítse a karrierjüket. Szeretik a designt, szeretnek főzni. A funkcionalitás nagyon fontos számukra. Jó anyagi körülmények között élnek, de keményen megdolgoznak érte. Megengedhetik maguknak az igényesebb, drágább árkategóriát, amennyiben ezt indokoltnak tartják.

Igények: 

 • Jó minőségű, felső kategóriába tartozó berendezésre van igény, különös tekintettel a fürdőszobákra, relax-wellbeing életérzést, minden igényt kielégítő fürdőszobát szeretnének. A fürdőszobákba kötelezően és kizárólagosan betervezendők az Újfürdő Fürdőszobaszalon által forgalmazott Sanplast termékek (kád, zuhanytálca, zuhanykabin, oldalfal, stb.) és Sanglass bútorok. Egyéb szaniterek és szerelvények szabadon választhatók az Újfürdő Fürdőszobaszalon kínálatából. (Geberit, Kludi, stb.)
 • Külön mellékhelyiség a vendégek számára
 • Nagyobb társaság fogadására alkalmas nappali-étkező és a hozzá tartozó jó minőségű konyhagépekkel felszerelt konyha
 • Mindkettőjük számára otthoni munkahely kialakítása, az otthon végzett munkájuknak megfelelően
 • Korszerű, egyedi világítás kialakítása
 • Árkategória: jó minőségű, igényes termékek
 • A hölgy hobbyja régi családi képek gyűjtése és digitalizálása, amelyből sokat meg is szeretne mutatni az otthonukban.
 • Vendégszoba kialakítás, amelyet a szükség esetén a nagynéni tud használni.

A betervezendő termékekről a pályázók a támogató cégeknél tudnak érdeklődni.